Soldater ved 107-års parade for Hærens Sergentskole

Hærens Sergentskole

Hærens Sergentskole uddanner og udvikler ud fra Hærens behov befalingsmænd, der lever op til kerneværdierne.

Hærens Sergentskoles navnetræk

Løjtnantsuddannelsen

Løjtnantsuddannelsen overgår pr. 1. juli 2021 til ny struktur som selvstændig underafdeling under Hærens Sergentskole. Dermed gennemføres Løjtnantsuddannelsen i Slagelse fra start til slut og har en varighed på 10-11 måneder. Uddannelsen er en taktisk uddannelse, idet mere end 50 % af uddannelsen består af føringsuddannelse.