Madvarer på hylder

Foto: Aaron Doucett, Unsplash

Prepping, hjemmeberedskab, myndighedsgodkendte eller ikke-myndighedsgodkendte råd, BorgerBeredskab, klar dig selv i 72 timer, helt overflødigt eller rettidig omhu, husstandsomdelte foldere... medierne flyder for tiden over med historier om, hvordan danskerne kan og bør forberede sig på kriser derhjemme. Men hvad er op og ned i debatten? Hvad søger de bekymrede danskere egentlig på nettet efter? Og hvem skal man lytte til, når både foreninger, forbund og nu også myndigheder kommer med råd og anbefalinger?


 
Chris Zimmermann fra Google tog os med ind i verdens største søgemaskinrum og viste, hvad der trender i Danmark og Sverige inden for beredskabssøgninger. Torben Ørting fra Folk & Sikkerhed og Carsten Iversen fra Beredskabsforbundet tilbyder dels en folder, dels kurser til danskere, som vil være kriseklar, og de fortalte om tankerne bag og søgningen til kurserne. Afslutningsvis talte Nina Blom Andersen fra Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Professionshøjskolen København og Jeanette Serritzlev fra Forsvarsakademiet om kommunikation og information under krig og kriser. Moderator: Rasmus Dahlberg, faglig leder, Center for Samfundssikkerhed.

 

 

 

Center for Samfundssikkerhed

Center for Samfundssikkerhed forsker og underviser i, hvordan samfundet bedst ruster sig til at håndtere fremtidens komplekse kriser.

 

Center for Samfundssikkerhed blev etableret i marts 2023 på Institut for Strategi og Krigsstudier.

 

Læs mere om Center for Samfundssikkerhed her