Wargaming

Foto: Center for Maritime Operationer

I den seneste tid har Center for Maritime Operationer (CMO) under Institut for Militære Operationer arbejdet med wargaming. Wargaming er en scenarie- og spilforankret metode, der er baseret på konflikt mellem stridende parter, og wargaming handler først og fremmest om interaktioner mellem mennesker og de forståelser, der udspringer af den interaktion.

 

CMO har i samarbejde med Forsvarsakademiets Uddannelsescenter og Institut for Strategi og Krigsstudier undersøgt og arbejdet med wargaming som læringsværktøj og de pædagogiske fordele. Wargaming kan som læringsværktøj skabe rum for en unik erfarings- og vidensudveksling og kan blandt andet være med til at løse eksisterende udfordringer inden for læring. De har blandt udgivet en rapport om wargaming som læringsværktøj i Forsvaret.

 

Det er én af de ting, som Mark Lillelund Jørgensen beskæftiger sig med som wargamer i CMO, hvor han er med til at udvikle og udføre wargaming.

 

”Jeg er kandidat i historie med en specialisering i militærhistorie, og de sidste 10 år har jeg været wargamer på hobbyplan. Det har givet mig en indgående viden om og forståelse for, hvilke spilmekanismer der fungerer godt til bestemte situationer og formål, og hvilke der fungerer mindre godt,” fortæller Mark

 

Når Mark udvikler og udfører wargames, tager han udgangspunkt i sin viden om regelsystemer, spilmekanikker og spildesign. Det bruger han, når han skal transformere detaljerede datasæt til noget, der er spilbart inden for en vis mængde tid, så det bliver givtigt i forhold til wargamingdeltagernes analysearbejde og læringsudbytte.

 

Wargaming bringer læring tæt på virkeligheden

Vores allierede har længe anvendt wargaming som koncept, og derfor ønskede CMO at udvikle konceptet og få det implementeret på kurset Sømilitære Operationer på diplomuddannelsen.

 

Derfor afholdt CMO blandt andet et stort taktisk wargame i efteråret for kadetterne på Søværnets Officersskole. Her skulle kadetterne forholde sig til et fiktivt scenarie, hvor store flådestyrker skulle kæmpe om kontrollen på havet, og kadetterne skulle være klar til at ændre deres planer, når skibe, missiler og ubåde forandrede operationernes vilkår.

 

Det var første gang, at der blev afholdt et wargame på Sømilitære Operationer, og ifølge Mark blev det tydeligt, hvad wargaming kan bidrage med i et læringsrum:

 

”Kadetterne fik lov til at afprøve deres planer og det, som de har lært i løbet af deres otteugers forløb i praksis overfor en tænkende modstander. Spillet var præget af contingent actions, hvor ens handlinger og modstanderens handlinger ikke er bestemt forhånd, og hvor spillet hele tiden udvikler sig og stiller nye krav til spillernes beslutningstagen. Kadetterne kom til at undersøge udfaldsrum, udføre operationer, diskutere og afprøve deres ideer og undersøge, hvilke koncepter der virker i den givne situation.”

Billederne viser CMO's wargamingaktiviteter på Søværnets Officersskole. Foto: Center for Maritime Operationer

 

Wargamet med kadetterne viser, at wargaming kan være med til at forbedre planlægningsfasen, og at wargaming som læringsværktøj bidrager til et større fokus på udførelsesfasen. Kadetterne fik via wargaming føling med deres hverv og undervisningsmateriale, og på den måde er wargaming med til at bringe læring så tæt på virkeligheden som muligt.

 

I løbet af efteråret har CMO gennemført flere wargamingaktiviteter på Forsvarsakademiet. Blandt andet er masterstuderende blevet udfordret under et strategisk wargame, hvor de skulle agere stabe i alliancer og partnerlande, og CMO har afholdt et wargamingseminar med udgangspunkt i den danske antipirateri-operation i Guineabugten. 

 

Udviklingsmuligheder for wargaming i Forsvaret

Wargaming har et stort didaktisk og pædagogisk potentiale og udbytte, og dette bliver også belyst i rapporten om wargaming. I rapporten anbefaler CMO, at wargaming introduceres som læringsaktivitet i uddannelsesstrukturen og som analyseværktøj i den operative struktur. I den sammenhæng konkluderer de, at wargaming har sin berettigelse i det danske forsvar. Det kan du se her

 

Efterårets wargamingaktiviteter har været i regi af Søværnet, men Mark vurderer, at det ikke kun er hos Søværnet, at wargaming er fordelagtigt. Erfaring fra udlandet viser nemlig, at wargaming virker efter hensigten hos alle værn.

 

”Vores brug af wargaming er særligt præget af USA, og amerikanernes brug af wargaming involverer wargames for både de enkelte værn og værnfælles, og det viser, at wargaming har et utrolig stort uddannelsesmæssigt og analytisk potentiale. Selvom vi ikke er i nærheden af deres størrelse og ikke har samme ressourcer, så kan vi med fordel reflektere over deres udførte wargames, når vi udvikler vores egne,” siger Mark.

 

Ifølge Mark bør vi eksempelvis udvikle wargames til specifikke situationer med specifikke formål. Ellers ender man med en såkaldt BOGSAT-situation, der er står for bunch-of-guys-sitting-at-a-table, hvor man hverken får læring eller analyse ud af det.

 

”Hvis vi forstætter med at udvikle på wargaming, vil vi i fremtiden hos alle tre værn kunne vurdere vores materiel og kapacitet samt teste, om vores udtænkte planer holder i de kriser og konflikter, som vi kan komme ud for. Med andre ord kan vi via wargaming skabe læring, der er tæt koblet til den virkelighed, der venter forude,” afslutter Mark.

Rapport om Wargaming

Center for Maritime Operationer har udgivet rapporten "Wargaming som læringsværktøj i Forsvaret".

 

Du kan læse mere her