Wargaming

Foto: Center for Maritime Operationer

For at understøtte Forsvarets operative virke skal vi på Forsvarsakademiet skabe de bedste og mest motiverende lærings- og uddannelsesaktiviteter, som styrker deltagernes militære kompetencer.

 

Wargaming skaber rammen for en unik erfarings- og vidensudveksling, som ellers kun finder sted i skarpe situationer, og det kan bidrage til at styrke det operative miljø samt løse eksisterende udfordringer inden for læring.

 

Rapporten er udarbejdet af Center for Maritime Operationer ved Institut for Militære Operationer i et tværinstitutionelt samarbejde med Institut for Strategi og Krigsstudier og Forsvarsakademiets Uddannelsescenter.

 

Hvad er wargaming?

Spil, der handler om krig, har været en del af historien i mere end 4000 år. Den lange historie har medført, at der findes mange varianter og typer af spil samt mange opfattelser af, hvad wargaming indebærer. Betegnelser som modulering, simulation, red teaming, krigsspil og kriegsspiel er blot nogle af de betegnelser, der er blevet brugt i militære kredse til at indkapsle, hvilke typer aktiviteter der har til formål at informere om, hvordan militære styrker udnytter sine ressourcer på slagmarken på bedst mulig vis.

 

Wargaming handler først og fremmest om interaktioner mellem mennesker og de forståelser, der udspringer heraf. Wargaming er en scenarie- og spilforankret metode baseret på konflikt mellem stridende parter. Metoden involverer ikke anvendelsen af virkelige militære styrker, og derfor er formålet at tilbyde spillerne erfaring med – og mulighed for – at udforske afgørelser og handlinger inden for militære operationer, hvor spillets forløb både former og er formet af spillernes beslutninger.

 

Rapporten identificerer to overordnede formål med wargaming:

  • Læringsdimensionen: at tilbyde erfaring med beslutningstagning.
  • Analysedimensionen: at tilbyde data som baggrund for beslutningstagning.

 

Kort sagt tilbyder læringsdimensionen, at indlært teori kan omsættes til handling og dermed overføres til kompetencer og færdigheder, og analysedimensionen tilbyder data, som kan bruges til at udarbejde og justere data og doktriner.

 

Unik erfarings- og vidensudveksling gennem wargaming

I uddannelsesregi tvinger wargaming de studerende til at arbejde undersøgende, argumenterende og kommunikerende med ny viden og nye færdigheder, hvilket leder til dybdelæring. Wargaming har, ifølge den nye rapport, affødt en forventning om, at man kan øge ”transfer-værdien” og koble tillært viden til praksis, hvis man tilrettelægger og anvender wargaming korrekt. Man kan desuden forvente, at strukturerede feedback-processer vil afstedkomme, at praksislæringen danner grobund for ny reflektion, og at konstruktive forstyrrelser i et scenarie vil kunne lede til kritisk tænkning blandt de studerende/medvirkende. I det operative miljø vil wargaming-scenarier ­– både planlagte og ikke-planlagte – medvirke til at styrke officerers beslutningskompetencer samt kreative og analytiske evner bland andet i forhold til konsekvens- og risikoafvejning.

 

Med wargaming vil der blive mulighed for, at Forsvaret kan teste eksisterende planer og udvikle nye planer på en måde, der kun i meget begrænset omfang har været muligt ved Forsvarsakademiet.

 

Pædagogiske fordele ved wargaming

Det unikke ved rapporten er dens fokus på det didaktiske læringsudbytte og de pædagogiske fordele, som wargaming kan bidrage med i læringsrummet. Forfatterne til rapporten har analyseret wargaming ud fra tre læringsdimensioner: indhold, drivkraft og samspil.

 

De pædagogiske fordele i de tre læringsdimensioner er mange, men tæller blandt andet, at spillerne får mulighed for at opleve konsekvenserne af deres egne beslutninger uden straf eller skader på materiel eller mennesker. Spillerne får indsigt i følelsesmæssige, psykologiske og personlige konsekvenser, der er forbundet med rollen som beslutningstager i en væbnet konflikt, og det ruster dem til at agere i en kompleks og uforudsigelig virkelighed efter endt uddannelse. Wargaming som læringsværktøj er i tråd med Forsvarsakademiets pædagogiske ramme, da det er militærfagligt, professionsrelevant og deltagerorienteret læringsaktivitet. 

Læs rapporten

Du kan downloade rapporten her

 

Udgivelsen af rapporten blev markeret med et webinar den 22. september, hvor rapportens hovedpointer blev introduceret gennem korte oplæg fra bidragsyderne. Webinaret blev afsluttet med en perspektivering til wargaming blandt nogle af Danmarks allierede fra Norge og Sverige. 

 

Du kan gense hele webinaret her