Wargaming

Foto: Center for Maritime Operationer

Blandt Danmarks allierede anvendes wargaming i vid udstrækning og der investeres langsigtet på udvikling og udbredelse. I Danmark har der været enkelte forsøg på at genoplive wargaming, men det er forblevet en undervurderet disciplin i årtier. Denne rapport beskriver wargaming som koncept og undersøger hvorfor og hvordan wargaming kan implementeres som læringsværktøj på Forsvarsakademiets uddannelser.

 

For de fleste er wargaming synonym med analyse og planlægning. Tankerne ledes til Anden Verdenskrig eller til den amerikanske tænketank RAND’s analyser af østersøscenarier, et kollapset Nordkorea eller tilsvarende. Analysedimensionen i wargaming er notorisk og værdien af wargaming som værktøj for en planlægningsstab er indiskutabel. Wargaming indeholder imidlertid endnu en dimension, navnlig læringsdimensionen. Denne rapport undersøger begge dimensioner men lægger særlig vægt på læringsdimensionen.

 

Rapporten er opdelt i seks kapitler. Første kapitel beskriver wargaming ved at se på definitioner, typer og kategorier for derigennem at skabe et fælles afsæt til at tale videre om wargaming.

 

I kapitel to gennemgår Institut for Strategi og Krigsstudier (ISK) den historiske anvendelse af wargaming. Kapitlet binder teorien fra første kapitel til den praktiske anvendelse og giver læseren en forståelse for hvor wargaming stammer fra, hvordan det er blevet anvendt og hvordan det har udviklet sig gennem historien.

 

I det tredje kapitel giver Forsvarsakademiets Uddannelsescenter (UC) en indsigt i de pædagogiske og didaktiske styrker og svagheder ved wargaming som lærings-værktøj. Den gængse litteratur om wargaming har konsensus om, at wargaming er et særligt effektivt redskab i videregående uddannelser, men tilbyder alene erfaringsbaserede argumenter for påstanden. UC undersøger wargaming som læringsværktøj ud fra psykologisk- og læringsteori og synliggør, hvordan wargaming stemmer overens med Forsvarsakademiets (FAK) pædagogiske ramme.

 

Kapitel fire belyser andre nationers udvikling og anvendelse af wargaming og skaber dermed et perspektiv til wargaming i Danmark.

 

I kapitel fem operationaliserer Center for Maritime Operationer (CMO) wargaming som læringsaktivitet på Søværnets diplomuddannelse og på mastermodulet Nationale Operationer. Kapitlet undersøger ligeledes wargaming som analyseværktøj og som potentil aktivitet eller case-study i ledelsesundervisningen på FAK.

 

I kapitel seks konkluderes rapporten med en gennemgang af de muligheder og kvaliteter, som wargamingens læringsdimension og analysedimension tilbyder Forsvaret. Endvidere, at wargaming vil styrke samarbejdet mellem uddannelsesstrukturen og den operative del af forsvaret, ligesom der er store samarbejdspotentialer på tværs af nationer.

 

  • Bilag 1 indeholder en didkatisk model til planlægning og gennemførelse af wargames i form af C.L Weitze SMILEY-model.
  • Bilag 2 indeholder en punktopstilling med hovedpointerne om wargaming som læringsaktivitet.

 

Med denne rapport anbefaler CMO, at wargaming introduceres som læringsaktivitet i uddannelsesstrukturen og som analyseværktøj i den operative struktur og konkluderer, at wargaming har sin berettigelse i det danske forsvar.

  • Udgiver

    Center for Maritime Operationer

  • Udgivelsesdato

    22. september, 2021

Hent publikation