Nato Mission Iraq ærmemærke

Foto: Nato Mission Iraq (NMI)

Udgangspunktet for webinaret var at facilitere et forum, hvor forskellige danske aktører kunne fortælle om deres arbejdsopgaver samt deres individuelle perspektiv på de udfordringer, som de møder i arbejdet med at reformere den irakiske sikkerhedssektor og kapacitetsopbygge de irakiske sikkerhedsstyrker.

 

Arrangementet havde også til hensigt at give de kommende udsendte under NMI et indblik i engagementerne og missionens udfordringer. Initiativet er en del af Forsvarsakademiets engagement i den danske stabiliseringsindsats i Irak.

                          

Webinaret blev indledt med åbningstaler COM-NMI, generalløjtnant Michael Lollesgaard og Danmarks ambassadør til Irak, Stig Paolo Piras, som hver gav et oplæg om deres perspektiv på missionens sikkerhedspolitiske udfordringer. Efter disse to åbningstaler fulgte en række oplæg fra David Vestenskov, chefkonsulent for Center for Stabiliseringsindsatser, Naveeda Mohib, koordinator ved NATO Defence Education Enhancement Programme (DEEP), Jens Hjort, oberst ved MAD SPCO, Jan Pirouz Poulsen, senior stabiliseringsrådgiver fra Udenrigsministeriet, og Ulrik Ahnfeldt-Mollerup, rådgiver ved European Union Advisory Mission.

 

Oplæggene og de efterfølgende diskussioner adresserede udfordringerne med at implementere sikkerhedssektorreformer og kapacitetsopbygning af de irakiske sikkerhedsstyrker. Bæredygtighed og forbedret koordination var nogle af hovedanbefalingerne. Det blev anbefalet, at bæredygtigheden af missionsresultater skal bygge på et velfunderet overblik over den irakiske sikkerhedssektor og en forøget forståelse for dets aktører og deres respektive tankegange. I denne sammenhæng blev det anbefalet, at der er behov for en øget intern koordinering blandt de forskellige engagementer på tværs af ministerier, institutioner og organisationer, da det vil kunne styrke den samlede indsats.

 

Initiativet er en del af Forsvarsakademiets bidrag til Freds– og Stabiliseringsfondens program for Irak og Syrien og har et særligt fokus på at fremme de irakiske militære uddannelsesinstitutioners kapacitet og samtidig anvendes til at indsamle viden til Forsvaret fra den skarpe ende i stabiliseringsindsatsen. En viden, der skal anvendes fremadrettet i arbejdet med sikkerhedssektorreformer i Irak såvel som i andre fremtidige stabiliseringsindsatser.

Kontakt

For uddybende information om webinaret og indsatsen i Irak kan David Vestenskov kontaktes på dave@fak.dk.