NATO Mission Iraq afholdt sit første webinar onsdag den 7. april 2021 for at styrke forholdet mellem Iraqi Strategic Studies og forskningscenter og de allierede forsvarsakademier

Foto: NATO Mission Iraq 

Den 7. april afholdt Center for Stabiliseringsindsatser (CFS) ved Forsvarsakademiet et webinar i samarbejde med det irakiske Strategic Studies & Research Center (SSRC) under titlen ”Establishing a Framework for Military to Military Cooperation on Academic Research”. Webinaret foregik i rammen af Freds- og Stabiliseringsfondens program for Irak i samarbejde med NATO’s Defence Education Enhancement Programme og NATO Mission Iraq’s (NMI) ’Professional Military Education'-enhed.

 

Udgangspunktet for webinaret var et pilotprojekt, som fremadrettet vil understøtte NMI med projekter vedrørende kapacitetsopbygning af de irakiske sikkerhedsinstitutioner og reformer inden for den irakiske sikkerhedssektor. På webinaret deltog forskere, rådgivere og koordinatorer fra Danmark, Irak, Tjekkiet, Australien og NATO personel i Bagdad.

 

Det overordnede formål med webinaret var at udveksle perspektiver og viden, som kan anvendes til at skabe et fundament for et akademisk samarbejde mellem Forsvarsakademiet og SSRC inden for uddannelse og forskning.

 

De to sessioner fokuserede henholdsvis på terrorbekæmpelse og på de nationale, regionale og internationale trusler mod den irakiske sikkerhedssektor, krydret med åbningstaler fra Ahmed Hussain, Dekan ved SSRC, og David Vestenskov, centerchef for CFS. De enkelte præsentationer blev leveret af Dominika Kosarova, ph.d. ved det tjekkiske Centre for Security and Military Strategic Studies, Haydar Asskar al-Musawee, ph.d. ved SSRC, Christian Høj Hansen, fuldmægtig ved CFS, Qays al-Robaiaa, ph.d. ved SSRC, og Dr. Amin Saikal fra University of Western Australia.

 

Initiativet er en del af Forsvarsakademiets stabiliseringsengagement i Irak, der indledningsvis sigter imod at fremme de irakiske militære uddannelsesinstitutioners kapacitet og samtidig skal anvendes til at indsamle viden til Forsvaret fra den skarpe ende i stabiliseringsindsatsen – herunder sikkerhedssektorreformer og Danmarks engagement i NATO’s træningsmissioner.

 

Projektet er første skridt i et fremadrettet engagement, hvor Forsvarsakademiet vil kunne bidrage til kapacitetsopbygning af de irakiske sikkerhedsstyrker sideløbende indhentning af data og viden til egen undervisning og forskning.