Webinar med det irakiske Security Studies and Research Centre, som er vores første fælles webinar med en irakisk sikkerhedsinstitution.

Foto: Forsvarsakademiet

På webinaret blev der udvekslet perspektiver blandt nogle af de danske aktører i Irak, med henblik på at fremme vidensdelingen blandt de udsendte samt at give nogle af de kommende udsendte fra næste hold af danske aktører i Irak – herunder kommende CH-NMI Generalløjtnant Michael Lollesgaard – et indblik i udfordringerne, der venter. Initiativet er en del af Forsvarsakademiets engagement i den danske stabiliseringsindsats i Irak.

 

Center for Stabiliseringsindsatser (CFS) ved Forsvarsakademiet havde planlagt webinaret under titlen ”Fremtidens Udfordringer for den Irakiske Sikkerhedssektor”. Udgangspunktet for webinaret var at facilitere et forum, hvor forskellige danske aktører kunne fortælle om deres arbejdsopgaver samt deres individuelle perspektiv på de udfordringer, som de møder i arbejdet med at reformere den irakiske sikkerhedssektor.

 

Webinaret blev startet med åbningstaler fra den danske Ambassadør i Irak, Stig Paolo Piras, og CH-NMI, Generalløjtnant Per Pugholm Olsen, som fra hver deres stol gav en introduktion til den nuværende sikkerhedssituation og indsatsen generelt i forhold til kapacitetsopbygning og sikkerhedssektorreformer. Disse åbningstaler blev efterfulgt af præsentationer af Oberst Peter Dahl Thruelsen, rådgiver ved NMI-HQ, Lars Nejsig Larsen, rådgiver for Den Europæiske Unions rådgivningsmission i Irak, Mariann Brix Jakobsen, koordinator for NATO’s Defence Education Enhancement Programme og David Vestenskov, Chefkonsulent ved Center for Stabiliseringsindsatser.

 

Webinaret adresserede flere interessante perspektiver, men alle med et primært hovedbudskab: strategisk tålmodighed. Alle de forskellige indsatser kræver et langsigtet perspektiv, der også rækker en del længere end den danske ledelse af missionen, der varer ca. et år endnu. Det irakiske sikkerhedssystem er i høj grad baseret på personlige relationer frem for institutionelle relationer, hvilket udfordrer kapacitetsopbygningen og den daglige rådgivning. Der skal oparbejdes relationer for at kunne skabe institutioner, hvilket forudsætter et solidt kendskab til de lokale magtdynamikker i operationsområdet. For at sikre en kontinuerlig udvikling af dette kendskab er netop forankring af skarp viden fra missionsområderne afgørende, hvilket webinaret søgte at skabe en platform for.

 

Initiativet er en del af Forsvarsakademiets bidrag til Freds –og Stabiliseringsfondens program for Irak og Syrien, og har et særligt fokus på at fremme de irakiske militære uddannelsesinstitutioners kapacitet og samtidig anvendes til at indsamle viden til Forsvaret fra den skarpe ende i stabiliseringsindsatsen. En viden, der skal anvendes fremadrettet i arbejdet med sikkerhedssektorreformer i Irak såvel som i andre fremtidige stabiliseringsindsatser.

Kontakt

For uddybende information om webinaret og indsatsen i Irak kan Christian Høj Hansen kontaktes på chha@fak.dk.