Deltagere på Master i Militære Studier.

Foto: Forsvarsakademiet

Dette års ansøgningsproces til Master i Militære Studier (MMS) og Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) er nu afsluttet. Alle ansøgere har fået besked i E-boks eller på mail, om de er blevet optaget på uddannelserne eller ej. I alt 57 nye studerende starter på den fulde masteruddannelse, mens der er optaget 24 studerende på enkeltmodulsforløb, det vil sige udvalgte dele af uddannelsen. Derudover er der optaget 17 studerende på OFU.

 

De studerende er blevet opdelt i to hold (2021-2 og 2022-1). Det første nye hold studerende starter allerede den 8. november 2021, hvor andet hold starter den 9. maj 2022.

 

En årlig optagelsesproces for MMS og OFU

Antallet af studerende på MMS er fra 2022 øget. Det imødekommer efterspørgslen blandt Forsvarets medarbejdere, så flere nu har muligheden for at dygtiggøre og videreuddanne sig. Det øgede antal studiepladser imødekommer endvidere Forsvarets behov for flere MMS-uddannede officerer.

 

Som følge af det øgede optag er der fremadrettet en optagelsesproces om året, der starter i maj. Hvis du derfor ønsker at søge om optagelse til 2023, skal du ansøge i maj 2022.