Deltagere på kursus på Master i Militære Studier i samtale.

Foto: Forsvarsakademiet

Fra næste år bliver der oprettet to hold på MMS-uddannelsen med studiestart i henholdsvis november 2021 og maj 2022. Det årlige optag vil således fremadrettet være ca. 90 studerende.

 

Flere MMS-studiepladser styrker muligheden for videreuddannelse

Med det øgede optag bliver det muligt at tilbyde en studieplads til endnu flere af Forsvarets medarbejdere, der hvert år vurderes egnet til at gennemføre uddannelsen. Det er et vigtigt element i bestræbelserne på at tilgodese medarbejdernes mulighed for løbende at uddanne og dygtiggøre sig.

 

MMS-uddannelsen lægger særligt vægt på at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske samt ledelses- og styringsmæssige problemstillinger. På MMS bliver de studerende forberedt til stillinger på højeste ledelsesniveau samt efterfølgende chefniveau. Derfor vil det øgede optag også imødekomme Forsvarets og Forsvarsministeriets behov for MMS-uddannede officerer.

 

Henrik Ryberg, chef for Forsvarsakademiet, er begejstret for, at flere nu kan få plads på MMS:

”Det er en meget glædelig udvikling, at vi øger antallet af studerende på MMS. På den måde kan vi styrke flere medarbejderes mulighed for at videreuddanne sig og fortsætte deres løbende kompetenceudvikling. Jeg glæder mig til at byde endnu flere af Forsvarets medarbejdere velkommen på MMS."

 

Åbent for ansøgning til MMS og OFU

Fremadrettet vil der være én optagelsesproces årligt, der skal sikre opstart af de to hold på hver ca. 45 studerende i henholdsvis januar og august det følgende år. Forud for opstart i januar eller august vil der være introduktionsmoduler i november/december og maj/juni. Optaget af de i alt ca. 90 studerende er inklusive enkeltfagsstuderende.

 

Tidligere var ansøgningsperioden til MMS i oktober/november. Det er nu ændret sådan, at perioden fremover er i maj/juni.

Ansøgning til MMS og OFU

Ansøgning til både MMS og OFU er nu åbent og løber frem til den 13. juni 2021. Dette gælder for ansøgning om optagelse til begge hold på MMS i 2022.

 

Du finder opslaget her