Efterretningsanalytikker-2020

Institut for Militære Operationer på Forsvarsakademiet organiserer konferencen, der blandt andet har til formål at styrke det institutionelle samarbejde mellem Forsvarsakademiet og Forsvarets Høgskole. Foto: Forsvaret

Den aktuelle sikkerhedssituation understreger behovet for, at nationer samarbejder inden for efterretningsområdet. Samtidig stiller forandringer i trusselsbilledet nye krav til, hvordan man analyserer, forudsiger og drager nytte af efterretningsarbejde.

 

Den 11. til 13. september er Forsvarsakademiet derfor vært for en international konference med fokus på efterretningsuddannelse og tendenser inden for efterretningsanalyse, nye teknologier og efterretninger i militære operationer, herunder brugen af efterretninger i krigen i Ukraine.

 

Konferencen afholdes i rammen af International Association for Intelligence Education, som er den førende internationale organisation inden for efterretningsstudier og –uddannelse.

 

For at styrke skandinavisk efterretningssamarbejde inden for forskning og uddannelse, arrangeres konferencen i samarbejde med Norges Forsvarsakademi, Forsvarets Høgskole.

 

Uddannelse skal afspejle virkeligheden

Institut for Militære Operationer på Forsvarsakademiet organiserer konferencen, der blandt andet har til formål at styrke det institutionelle samarbejde mellem Forsvarsakademiet og Forsvarets Høgskole. Derudover er konferencen med til at udbygge internationale forskningsnetværk og styrke sammenhængen mellem forskning og praksis i efterretningsverdenen.

 

Få erfaring inden for efterretning

Forsvarsakademiet udbyder allerede uddannelser og kurser inden for efterretning.

 

På uddannelsen Master in Intelligence and Cyber Studies lærer man at forstå og operere på fremtidens kampplads. Både civile og militære ansatte i Forsvaret kan søge uddannelsen.

 

Kurset Myndighedsfælles Efterretningsanalytikerkursus er for efterretningsanalytikere i statens myndigheder. Kurset giver viden om, hvilke indhentningsmidler og analysemetoder, der leder frem til efterretningsvurderinger, og om hvordan usikkerheder forbundet med efterretninger kan vurderes og formidles. 

 

Konferencen spiller også en aktiv rolle i videreudviklingen af Forsvarsakademiets uddannelser og kurser inden for efterretning. De erfaringer og den viden, som bliver delt på konferencen, vil eksempelvis informere Myndighedsfælles Efterretningsanalytikeruddannelse og efterretningsmodulet på uddannelsen Master in Intelligence and Cyber Studies som gennemføres i samarbejde med Syddansk Universitet.

 

”Kombinationen af et dynamisk trusselsbillede og forandringer i den sikkerhedspolitiske og strategiske situation kræver en effektiv og agil militær efterretningsvirksomhed. Dette skaber et behov for at styrke det danske Forsvars efterretningsuddannelse og for teknologiske og organisatoriske tilpasninger inden for efterretningsområdet, ” siger Maya Mynster Christensen, lektor og forskningsleder ved Institut for Militære Operationer på Forsvarsakademiet.

 

Et nyt trusselsbillede

Under overskriften "Futures of Intelligence in an Uncertain World” byder konferencen på oplæg og foredrag fra praktikere og forskere inden for efterretningsområdet, med afsæt i følgende temaer:

 

  • Intelligence Education and Training
  • Intelligence Processes and Analysis
  • Intelligence and Military Operations
  • Intelligence Collaboration and Intelligence Cultures
  • Deception, Counterdeception and Fake News
  • New Technologies, Cyber and Ethics
  • Intelligence and the War in Ukraine
  • Open Source and Business Sector Intelligence

 

De respektive bidrag skal udforske konceptuelle, empiriske såvel som anvendte perspektiver på efterretninger primært inden for områderne forsvars- og krigsstudier, politiarbejde, sikkerhed og risikoanalyse. Derudover vil konferencen også byde på indlæg om Ruslands invasion af Ukraine og krigens konsekvenser for europæisk sikkerhed.

Vil du med?

International Association for Intelligence Education er den førende internationale organisation inden for efterretningsstudier og –uddannelse. Hvert år står organisationen bag en konference om forskning og uddannelse inden for efterretning.

 

Tilmelding: Fra 1. marts 2023

Deadline for indsendelse af panelforslag: 13. marts 2023

Deadline for indsendelse af artikler og rundbordsforslag: 3. april 2023

 

Læs mere og tilmeld dig konferencen her.