eFP træner med JTAC/flystøtte. I øvelsen indgik mixed Virtuel Reality simulation, således at JTAC’s og TACP både havde samarbejdet en til en, men også via simulation.

Mixed virtual reality simulation indgik i øvelsen Furious Wolf (2022). Øvelsen træner de specialister, der leder fly ind i et område for at støtte de operative enheder, soldater på jorden og deres indsats på kamppladsen. Foto: Nikolaj Thide. 

3D-videoer, virtual reality og simulation vil med stor sandsynlighed underbygge Forsvarets uddannelser i fremtiden.

 

De erfaringer fik en delegation fra Forsvarsakademiet, da de i slutningen af november deltog i årsmødet for netværket Advanced Distributed Learning Global Partnership Network i Orlando, USA.

 

Sammen med 13 andre nationer fra hele verden deltager Forsvarsakademiet i netværket for at dele viden om digital læring. Med kontreadmiral Henrik Ryberg, chef for Forsvarsakademiet, i spidsen bestod delegationen derudover af vicechef kommandør Christian Rune samt medarbejdere fra Forsvarsakademiets uddannelsescenter, som til dagligt udvikler og understøtter al læring på Forsvarets uddannelser. Sammen med delegationen deltog en række medarbejdere fra resten af Forsvaret.

 

Ifølge Henrik Ryberg handlede årsmødet om at samle viden, erfaringer og inspiration til udvikling og opretholdelse af kvaliteten på Forsvarets uddannelser.

 

”Det er essentielt, at vi i Forsvaret og på Forsvarsakademiet holder os orienteret mod den nyeste viden og læringsteknologi inden for wargaming og simulation. For at kunne kommunikere og kæmpe med vores partnere i fremtiden er det især vigtigt, at Danmark som en mindre nation kan blive inspireret og få adgang til andres forskning. På samme måde skal vi selvfølgelig også dele vores viden og erfaringer og bidrage til den fælles udvikling,” siger han.

Advanced Distributed Learning Global Partnership Network 2022

Kontreadmiral Henrik Ryberg, chef for Forsvarsakademiet, holdt under årsmødet oplæg om Forsvarsakademiets seneste tiltag inden for digital læring herunder udviklingen af Forsvarets uddannelsesplatform 'MinUddannelse'. Foto: Forsvarsakademiet

Undervejs gav Henrik Ryberg et oplæg om Forsvarsakademiets fremtidsplaner og udviklingen af Forsvarets uddannelsesplatform ’MinUddannelse’.

 

I forlængelse af Henrik Rybergs oplæg gav kaptajn Brian Lundberg Kristensen, chef for uddannelsessektionen ved Hærens Sergentskole, et konkret eksempel på, hvordan nyere teknologi kan være med til at løfte Forsvarets uddannelser.

 

På løjtnantsuddannelserne benytter underviserne læringsvideoer til at visualisere forskellige formationer. Erfaringen kommer eleverne til gode, når de senere skal øve i terrænet. I sit oplæg præsenterede han mulighederne ved også at anvende 3D-videoer til at skabe en bedre og mere virkelighedstro forståelse af miljøet.

 

Digital dannelse kræver innovative rammer

Med soldater udsendt over hele verden og i alle former for miljø er det essentielt, at Forsvarets uddannelser er tilpasset soldaternes hverdag. Derfor udvikler Forsvarsakademiet løbende uddannelserne, så de er tidssvarende og inddrager relevante, digitale løsninger.

 

Digital dannelse i Forsvaret

Virtual reality er i konstant udvikling. En af udviklingstendenserne er optiske handsker, som gør, at man kan gribe, føle og mærke de objekter, som man kan se i den virtuelle verden.

 

Virtual reality er ikke et nyt fænomen, men hvor man tidligere har holdt om en såkaldt controler for at kunne udføre handlinger i virtual reality-rummet, så er integrationen mellem det virtuelle rum og det fysiske rum nu blevet mere sammenknyttet, hvilket i højere grad gør virtual reality til et muligt læringsværktøj.

 

På nuværende tidspunkt træner eksempelvis kadetterne på Søværnets Officersskole både på åbent hav og i en simulator, når de skal lære at styre kommandobroen. Ved at anvende virtual reality kan soldaterne træne realistiske scenarier uden at være afhængig af køretøj, ammunition og andet fysisk materiel.

Henrik Ryberg under I/ITSEC 2022.

Virtual reality er i konstant udvikling. En af udviklingstendenserne er optiske handsker, som gør, at man kan gribe, føle og mærke de objekter, som man kan se i den virtuelle verden. Her afprøver Henrik Ryberg, chef for Forsvarsakademiet, udstyret. Foto: Forsvarsakademiet.

Som en del af årsmødet deltog delegationen derfor efterfølgende i konferencen Interservice/Industry Training Simulation and Education Conference for at se nærmere på den nyeste forskning inden for uddannelse, simulation og træning samt udviklingen af soft- og hardware.

ITSEC_2022

På konferencen Interservice/Industry Training Simulation and Education Conference fremviser firmaer deres seneste produkter inden for blandt andet simulation, 3D og informationsteknologi. Forsvarsakademiet deltog for at se nærmere på den nyeste forskning inden for uddannelse, simulation og træning. Foto: Forsvarsakademiet.

På konferencen fremviser firmaer, som målretter deres projekter mod forsvarsindustrien, deres seneste produkter inden for blandt andet simulation, 3D og informationsteknologi. Fælles for produkterne er træning og undervisning. På nuværende tidspunkt indeholder en række af Forsvarets uddannelser allerede simulation, men med Forsvarets Uddannelsesstrategi lægges der op til et øget brug af digitale løsninger.

 

Forsvarsakademiet planlægger at deltage i samme årsmøde og konference i 2023.

Internationalt samarbejde er afgørende for Danmark

Advanced Distributed Learning Global Partnership Network består af 14 nationer fra hele verden, tre organisationer herunder NATO og tre amerikanske universiteter.

 

Netværket giver Forsvarsakademiet mulighed for at få adgang til de udviklingsprojekter som Danmarks samarbejdspartnere udvikler inden for digitalt understøttet læring. Blandt andre Norge, Sverige og USA deltager i netværket.