Medarbejdere ved Institut for Ledelse og Organisation.

Foto: Forsvarsakademiet

Kompetencepakkerne indeholder efteruddannelseskurser i Ledelse, Føring, Styring og Forvaltning rettet mod premierløjtnant-/kaptajnsniveauet og majorniveauet, uanset om man arbejder i operativ tjeneste eller i en stab. Derudover udbydes en kompetencepakke med kurser målrettet chefgruppen.

 

”Vi har anstrengt os for at gøre indholdet i kompetencepakkerne så relevant og tidsvarende som muligt. Tiden væk fra enheden er vigtig i en travl hverdag. Derfor skal både leder og medarbejder opleve, at tiden på kursus er givet godt ud, og kompetencerne bliver styrket” siger major Allan Møller-Petersen fra Institut for Ledelse og Organisation (ILO).  

 

Relevant for mange medarbejdere

Kompetencepakkerne er ikke kun relevante for officerer. I mange år har medarbejdere på alle niveauer i hele koncernen haft glæde af efteruddannelseskurserne. De nye kompetencepakker vil fortsat være relevante for medarbejdere, der ønsker at styrke deres kompetencer i en kompleks hverdag med stigende forventninger til omstillingsparathed, koordination og helhedssyn.

 

For officererne skal kurserne medvirke til at gøre den enkelte chef/leder klar til næste karrieretrin, for eksempel i skiftet mellem premierløjtnant og kaptajn. ILO kompetencepakker er en del af en leadership pipeline model, hvor kompetenceudvikling fra sergent til general søges systematiseret.

 

Kompetencepakkerne vil indeholde nye og eksisterende kurser

Alle kurserne har fået et serviceeftersyn. ILO har genbesøgt værnenes kompetenceprofiler, der fungerer som en slags bestillingssedler til Forsvarsakademiet. Derudover er tilbagemeldinger fra tidligere kursister blevet grundigt analyseret for at gøre kurserne så relevante og tidsvarende som muligt.

 

”Resultatet er, at vores mest populære kurser fortsætter stort set uændret i de nye kompetencepakker, mens nogle kurser får nyt indhold og navn”, siger Allan Møller-Petersen og fortsætter: ”Dertil kommer to helt nye kurser i føring og to tværfaglige kurser ”Samspil og Helhedsforståelse” og ”Officeren udsendt i international stab”.  

 

Søg kompetencepakkerne i MinUddannelse

Du kan søge de nye kompetencepakker i MinUddannelse fra medio 2022, og de nye kurser gennemføres fra starten af 2023.

 

I resten af 2022 udbydes de eksisterende ILO kurser