Sprogofficerer på øvelse.

Sprogofficersuddannelsen har i mange år været uformelt anerkendt i og uden for Forsvaret for sin kvalitet, men er nu blevet godkendt på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Sprogofficersuddannelsen er nu niveauvurderet og officielt godkendt af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Dermed er alle grundlæggende sergentuddannelser og sprogofficersuddannelsen nu indplaceret i den danske kvalifikationsramme.

 

Med niveauvurderingen kommer hele uddannelsen under luppen, og uddannelsens samlede mål og læringsudbytte – det vil sige viden, færdigheder og kompetencer – bliver vurderet. Det gælder blandt andet også den løbende evaluering af uddannelsen, herunder hvordan undervisningen løbende justeres, med henblik på at kadetterne bedst muligt kan opnå de samlede mål for læringsudbytte. Niveauvurderingen er derfor med til at anerkende sergenternes og sprogofficerernes uddannelsesmæssige kompetencer.

 

Chefen for Forsvarets Sprogskole oberstløjtnant Frank Mathiassen udtaler i forbindelse med niveauvurderingen: ”Jeg er meget glad for, at sprogofficersuddannelsen nu har fået denne formelle anerkendelse, og frem for alt kan det åbne flere døre for vores sprogofficerer, når de skal søge ind på andre uddannelser". 

Diplomet for niveauvurderingen af sprogofficersuddannelsen blev overrakt af Henrik Jedig Jørgensen (t.v.), oberstløjtnant og chef for Afdeling for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte, til Frank Mathiassen, oberstløjtnant og chef for Forsvarets Sprogskole, der var stolt over at tage imod diplomet.

Diplomet for niveauvurderingen af sprogofficersuddannelsen blev overrakt af Henrik Jedig Jørgensen (t.v.), oberstløjtnant og chef for Afdeling for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte, til Frank Mathiassen, oberstløjtnant og chef for Forsvarets Sprogskole, der var stolt over at tage imod diplomet. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Frank Mathiassen sender også en stor ros til alle, der har hjulpet med at få niveauvurderingen i hus.

 

Vurderingen gavner sergenters og officerers militære og civile muligheder

De grundlæggende sergentuddannelser i Hæren og Søværnet blev niveauvurderet i efteråret 2020. Flyvevåbnet fulgte trop i maj 2021, og tidligere i 2022 blev den grundlæggende sergentuddannelse i Beredskabsstyrelsen niveauvurderet.

 

Niveauvurderingerne er en del af Forsvarsakademiets løbende arbejde for at kvalitetssikre uddannelserne og skaber et samspil med det civile uddannelsessystem ved at tydeligøre sergenternes og sprogofficerernes kompetencer. Vurderingen kan eksempelvis bidrage til at styrke dimittendernes muligheder for at få merit på både civile og militære uddannelser.

 

Sprogofficersuddannelsen er blevet godkendt på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, og de grundlæggende sergentuddannelser er blevet godkendt på niveau 4.

 

Niveauvurderingen er imidlertid ikke en egentlig akkreditering, hvilket betyder, at niveauvurderingen ikke giver retskrav på optagelse eller automatisk er meritgivende.