Vinderne af Forsvarets Uddannelsespris 2021, træningsvejledere Maria K. Albrechtsen og Anders R. Thomsen fra Center for Militærfysisk Træning.

Vinderne af Forsvarets Uddannelsespris 2021, træningsvejledere Maria K. Albrechtsen og Anders R. Thomsen fra Center for Militærfysisk Træning. Foto: Forsvarsakademiet

Over foråret og sommeren har ansatte i hele Forsvarsministeriets koncern kunnet indstille kollegaer og projekter til Forsvarets Uddannelsespris. I alt blev 15 projekter indstillet, og nu har en dommerkomite fundet finalisterne.

 

De nominerede i 2022 udmærker sig ved at favne folk med forskellige læringspræferencer og forudsætninger. De nominerede har desuden det til fælles, at de alle uddanner til fremtiden. De benytter alle en pædagogik og didaktik, der både er innovativ, nyskabende og oplevelsesbaseret. De nominerede er blevet udvalgt af en dommerkomite, som er nedsat af Netværksgruppe for pædagogik i Forsvaret.

 

Prisen uddeles vanen tro ved Forsvarsakademiets Uddannelseskonference, der i år finder sted den 6. – 7. oktober i Vingsted.

 

De nominerede til Forsvarets Uddannelsespris 2022 er:

 

Benjamin Møller Stougaard. Foto: Forsvarsakademiet.

Foto: Forsvarsakademiet

Hvervning, udvikling og fastholdelse af talenter

Oversergent Benjamin Møller Stougaard ved Ingeniørregimentet har som faglærer inden for Military Search været med til at udvikle specialet.

 

Han har med sit engagement for faget og professionalisme været i stand til at udfordre specialisterne og doktrinen og skabt en hverdag, der bygger på konstruktive tilbagemeldinger og et positivt undervisningsmiljø.

 

Benjamin Møller Stougaard bidrager aktivt i hvervning og udvikling af nye talenter og ikke mindst i fastholdelsen af talenter inden for Military Search. Han har formået at fastholde specialets høje niveau og krav ved kontinuerligt at udvikle sig selv og tage ejerskab for et speciale, hvor Hæren, for nuværende, er afhængige af et samarbejde med Englands Forsvar.

 

Christopher Pedersen. Foto: Forsvarsakademiet

Foto: Forsvarsakademiet

Læring i operativt miljø med den studerende i centrum

Kaptajn Christopher Pedersen ved Ingeniørregimentet har som en del af teamet på FLY ved Skive kaserne arbejdet målrettet på at udvikle de pædagogiske rammer og har igennem de seneste år gennemført omfattende udviklinger til stor gavn og fordel for eleverne. 

 

Han har blandt andet bidraget til, at uddannelsesfaciliteterne er blevet væsentligt forbedret, hvilket i sidste ende har haft stor betydning for elevernes læring og forståelse af det operative miljø. Eksempelvis har 3D-printning af ammunitionsgenstande gjort det muligt for eleverne at komme så tæt på virkeligheden som muligt – uden de behøver være bange for at ødelægge genstandene.

 

Ydermere kan EOD-operatører på kursuset selv printe specifikt værktøj ud fra egen fantasi til løsning af opgaver med improviserede sprængladninger.

 

Hans Jørgen Svendsen. Foto: Forsvarsakademiet

Foto: Forsvarsakademiet

Uddannelse af flyteknikere- og mekanikere

Oversergent Hans Jørgen Svendsen er elevvejleder ved Vedligeholdelsesområde Karup og koordinator for den praktiske del af uddannelsen af flymekanikere til Forsvaret.

 

Hans Jørgen Svendsen er en afgørende brik i uddannelsen og særligt dannelsen af nye flyteknikere og flymekanikere. Han er med til at sikre, at flyteknikersvendene er gode forbilleder for faglighed, ordentlighed og akkuratesse. Han har ligeledes over de sidste fire år bidraget til at udvikle nye talenter inden for flyteknikerområdet og har øje for færdigheder og interesser, som kommer Forsvaret til gavn.

 

Han ser tidligt på eleverne, hvilke interesseområder der skal udvikles, og gennem hele uddannelsen er han en sparringspartner for eleverne. Hans Jørgen Svendsen har leveret mange nye flyteknikere til Forsvaret og har på ganske få år bidraget til at vende den negative udvikling i frafald på uddannelsen.

 

Kasper Ekmann. Foto: Forsvarsakademiet

Foto: Forsvarsakademiet

Udvikling af cyberuddannelse

Specialkonsulent Kasper Tobias Ekmann ved Forsvarsakademiets Institut for Militær Teknologi har skabt og gennemført et nyt fag om cybersikkerhedsstyring på Master in Intelligence and Cyber Studies. Faget svarer til 10 ECTS-point, og indsatsen er sket samarbejde med Syddansk Universitet, som udbyder uddannelsen.

 

I udarbejdelsen af faget er Kasper Ekmann gået analyserende til målgruppen og uddannelsesbehovet for på den måde at skabe et tidssvarende fag. Han har skabt forudsætningerne for det relevante og velstrukturerede undervisningsforløb og bidraget til at sætte fokus på Forsvarets og Forsvarsakademiets kompetencer inden for området.

 

I undervisningssituationer – online såvel som tilstedeværelse – har han desuden vist, hvordan han som underviser og kursusleder kan bedrive kvalificeret, nærværende undervisning.

 

Jesper Thunø Olesen. Foto: Forsvarsakademiet

Foto: Forsvarsakademiet

Inddragende læringsaktiviteter i Supply Chain Management

Major Jesper Thunø Olesen ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har særligt gennem to initiativer bidraget til koncernens fortsatte udvikling af uddannelsesområdet.

 

Det ene er et kursus i Supply Chain Management på Forsvarets Elektroniske skole (Moodle). Kurset består af en kombination af teori og praksis understøttet af en række animationsfilm. Kurset kan tilgås enten som enkelte moduler eller som et samlet kursus, for på den måde at tage udgangspunkt i den enkeltes behov.

 

Det andet initiativ er et Supply Chain Game, som er et samarbejdsspil, hvor læring opbygges gennem interaktion med andre deltagere, og den faglige kompleksitet bringes i ”øjenhøjde”. Spillet består blandt andet af spillekort, der er udviklet over scenarier fra hverdagen i Forsvaret.

 

Kombinationen af de to initiativer har vist, at viden og forståelse af koncernens supply chain særdeles hurtigt kan opbygges.

 

Tidligere vindere af Forsvarets Uddannelsespris

Teamet på ved Uddannelsescenter Fly (UDD FLY) arbejder målrettet på udvikling af de pædagogiske rammer og har igennem de sidste par år gennemført store udviklinger, hvor følgende bl.a. er blevet styrket og forbedret for at optimere læringen.

 

Mulighederne for fjernundervisning, realistiske uddannelsesrammer, IT sharepoint til understøttelse af uddannelsesmaterialer, rollespil for eleverne og 3D printning af uddannelsesmaterieler.

Træningsvejledere Maria K. Albrechtsen og Anders R. Thomsen fra Center for Militærfysisk Træning Team Region MIDT har i forbindelse med covid-19 hjemsendelsen fremstillet læringsvideoer, der blev formidlet via Forsvarsministeriets Personalestyrelse og udgivet til brug for alle på YouTube. Træningsvideoerne er blevet anvendt af kommende værnepligtige som forberedelse til deres personlige mentale- og fysiske træning. Du kan se videoerne her.

Er stort og velfortjent TILLYKKE til vinderen af Forsvarets Uddannelsespris 2019, major Torben Nygaard, ved Føringsstøtteregimentets fjernundervisningselement. Torben Nygaard var indstillet for sit mangeårige arbejde med udbredelse og udvikling af fjernundervisning og læringsaktiviteter i Forsvaret – ”Inspektor Gadget”.

Vinderne af Forsvarets Uddannelsespris 2018 KN Peter Hartvig Andersen og SSG Mikael Dommerby Knipschildt var indstillet af HVS og HSGS.

 

Der var ingen tvivl om, at det var fem meget flotte nomineringer og som vinderne udtrykte det kort efter modtagelsen af prisen:

 

"Vi er både glade og overraskede. Vi vidste, at vi ville få konkurrence til stregen, da vi var oppe mod fire rigtig stærke kandidater til prisen. Det er en dejlig anerkendelse at få," lød det fra de to vindere, kort efter de havde modtaget prisen på Forsvarsakademiets Uddannelseskonference 2018, der fandt sted 2. – 3. oktober på Skive Kaserne.

 

De andre nominerede til prisen var MJ Hans Lundsgaard, OK Frank Jeppesen, studielektor Louise Gro Frølund og AG Militær Fysisk Træning.

Forsvarsakademiets uddannelsespris gik i 2015 til Team-instruktørvirke fra Air Force Training Centre (AFTC), for Deres udvikling af ny instruktøruddannelse i Flyvevåbnet.

 

Prisen blev overrakt af stabschef ved Forsvarsakademiet Kommandør Christian Rune til Team-Instruktørvirkes repræsentant Oversergent Søren Romvig Jensen.

 

Begrundelsen for at prisen gik til Team-Instruktørvirke ved AFTC, kan læses i nomineringen, hvor der bl.a. står: ”At uddannelsen er blevet væsentlig mere funktionel end den var tidligere. Der er med den nye undervisningsmodel udviklet et redskab for at sikre overblik og en rød tråd for soldaten".

 

Forsvarsakademiet ønsker endnu engang tillykke med uddannelsesprisen.

Vinder af Forsvarets Uddannelsespris 2014 Michal Riber fik prisen overrakt af oberstløjtnant Helge Frøsig, Forsvarsakademiets Institut for Pædagogik, Fjernundervisning og Uddannelsesteknologi.

 

Ny uddannelsespris til Telegrafregimentet Forsvarsakademiet første uddannelsespris gik til premierløjtnant Michal Riber for hans initiativ ”Optimering af læring” ved Telegrafregimentet.

 

Forsvarsakademiet havde forinden modtaget 26 indstillinger til prisen, hvoraf en enig dommerkomité vurderede og fandt fem projekter, som skilte sig ud og levede op til et eller flere af de opstillede indstillingskriterier. Vinderen blev fundet ved, at deltagerne under konferencen kunne stemme på et af de nominerede projekter. Michal Riber fik prisen for hans vedholdende og ihærdige arbejde med at motivere den øvrige lærerstab ved regimentet.

 

Forsvarsakademiet ønsker endnu engang tillykke med uddannelsesprisen.

Forsvarets Uddannelsespris

Prisen hylder de mange dedikerede medarbejdere inden for uddannelse og læring i Forsvarsministeriet koncern. Alle medarbejdere har mulighed for at indstille en kollega eller projekt. Prisen overrakes under Forsvarsakademiets Uddannelseskonferencce, hvor alle deltagere kan stemme.