Forelæsning på Forsvarsakademiets Uddannelseskonference

Foto: Forsvarsakademiet

I Forsvarets Uddannelsesstrategi (FKOBST FAK. 180-0) er der fokus på, hvorledes digitaliseringen og anvendelsen af teknologien kan præge den måde, som vi tænker uddannelse og undervisning på.

 

Af Forsvarets uddannelsesstrategi gælder det blandt andet;

 

 • At Forsvarets udbud af uddannelser og kurser skal være let tilgængeligt og kunne gennemføres med en høj grad af fleksibilitet og mulighed for individuel tilpasning. Derfor gennemføres uddannelser og kurser med øget brug af tidssvarende digitale læringsteknologier.
 • At fremtidens militære læringsmiljø skal både understøtte og understøttes af 21st Century Military Skills, som består af læringskompetencer, kompetencer inden for tilgangen til information og kompetencer indenfor understøttende sociale dynamikker,

 

Men hvordan påvirker det undervisers og uddannelsesplanlæggers didaktiske handlerum og hvilke didaktiske og pædagogiske dilemmaer udspiller sig, når undervisningen og de institutionelle rammer i stigende omfang digitaliseres og hvad har det af betydning for fremtiden.

 

Konferencen er bygget op med et chefspor (første dag) og et praktikerspor (begge dage), hvor der vil være plenumindlæg, workshops og læringsstande. Herudover giver konferencen også mulighed for at netværke og videndele.

 

Chefsporet vil have fokus på, hvordan vil vi anvende digitalisering i fremtiden på uddannelsesområdet.

 

Praktikersporet vil have fokus på at samle op på erfaringer og tale om digitaliseringens muligheder i fremtiden.

 

Indlæggene på konferencen vil både handle om fordelene og udfordringerne ved digitaliseringen.

 

Herudover har du også mulighed for at stemme på de norminerede til Forsvarets Uddannelsespris 2022, således at vinderen kan kåres på konferencen.

 

Sammenfattende sigter konferencen mod at komme tættere på svar på disse spørgsmål:

 • Hvad har anvendelsen af digitale læringsteknologier lært os ind til videre?
 • Hvad skal vi være opmærksom på, hvis vi vil øge digitaliseringen i vores uddannelser?
 • Hvor skal digitaliseringen bringe os hen – hvad vil vi i fremtiden?

 

Tilmelding

Da der kun rådes over et vist antal værelser samt faciliteter, er der ikke en åben tilmelding – efter først til mølle princippet.

 

I år er der lavet en fordelingsnøgle, således at styrelser og myndigheder har mulighed for at prioritere deltagerne. Herudover er der lavet et forslag til deltagerne til chefsporet, som Forsvarsakademiet har vurderet kunne være relevant for temaet.

 • place Lokation

  Vingsted hotel & konferencecenter

 • event Hvornår

  Start: 6. oktober, 2022 - Kl. 09.00

  Slut: 7. oktober, 2022 - Kl. 12.00