Sae Schatz under Forsvarsakademiets Uddannelseskonference 2022

Blandt konferencen hovedtalere var Dr. Sae Schatz, der beskrev mulighederne ved datadrevet og individuel uddannelse. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

”Med nutidens kompleksiteter skal Forsvarets uddannelser følge med den verden, vi lever i, og skabe den nødvendige læring gennem hele karrieren,” sagde admiral Henrik Ryberg, chef for Forsvarsakademiet, da han bød velkommen til Forsvarsakademiets Uddannelseskonference.

 

Årets tema var digitalisering med udgangspunkt i, hvordan Forsvarets uddannelser bliver tilpasset fremtidens krav og behov. Programmet bød derfor på oplæg, paneldebatter og workshops om emner som e-læring, digital dannelse og læring i fremtidens forsvar.

 

Blandt konferencen hovedtalere var Dr. Sae Schatz, der beskrev mulighederne ved datadrevet og individuel uddannelse samt den ukrainske oberst Maksym Tyshchenko, der forklarede, hvordan fjernundervisning og særligt YouTube-videoer er blevet brugt til at træne ukrainske soldater siden Ruslands invasion den 24. februar 2022.

 

I videoen kan du høre mere om en af konferencens workshop.

 

Undervejs holdt Forsvarschef general Flemming Lentfer også oplæg. Han stillede skarpt på sikkerhedssituationen og behovet for tilpassede uddannelser, hvor blandt andet simulering, digitalisering og fremtidens opgaver skal spille en større rolle.

 

”Forsvaret skal opbygge lige så gode IT-kompetencer, som dem vi allerede har til vores materiel. På grund af kompleksiteten kan vi kun i simulering træne decideret militærtræning og afprøve doktriner,” sagde han og pointerede, at Forsvaret i fremtiden desuden skal have et skærpet fokus på værnsfælles opgaver og missioner, og derfor skal uddannelserne afspejle det behov.

 

For første gang bestod Uddannelseskonferencen af to spor – et for praktikere og undervisere, samt et for chefer - hvilket gav deltagerne mulighed for at udvælge aktiviteter efter eget behov. Programmet bestod desuden af en række fælles oplæg i hovedsalen.

 

Undervisning ved frontlinjen

Siden Ruslands invasion af Ukraine har landets militær måttet benytte alternative metoder for at træne og vedligeholde soldaternes færdigheder.

 

Behovet for soldater ved fronten til kamphandlingerne betyder blandt andet, at soldaterne ikke kan deltage i fysisk undervisning, og derfor har særligt YouTube-videoer om blandt andet anvendelse af våben, taktisk træning og førstehjælp spillet en afgørende rolle, lød det fra oberst Maksym Tyshchenko, der var med via en Zoom-forbindelse.

Oberst Maksym Tyshchenko

Ifølge obersten kender Rusland til YouTube-kanalen, men på nuværende tidspunkt er metoden den bedste mulighed til at få videoerne ud til de ukrainske soldater. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Ifølge obersten har visuelt båret medier været effektive værktøjer til at sprede viden og læring, og data viser, at langt over størstedelen af de ukrainske soldater har set med via smartphones. Undervejs pointerede han, at der dog kan være udfordringer ved at lægge læringsvideoer op et sted som YouTube, hvor alle i princippet kan søge videoerne frem.

 

Ifølge obersten er militæret opmærksom på, at Rusland kender til kanalen. Derfor indeholder videoerne ingen information med klassifikation.

 

”Vi arbejder på at skabe en bedre løsning, men lige nu er det vigtigste for os, at vores soldater kan fortsætte kampen og har adgang til den rette viden og træning. Derfor bliver vi også nødt til at give dem den træning,” sagde han og nævnte en række andre applikationer, som Ukraines militær bruger for at holde kontakten til soldaterne.

 

I forlængelse af det forklarede obersten, at det er helt essentielt, at man også overvejer fordele og ulemper ved at indsamle persondata på personel. ”Hvis man ikke kan beskytte data, skal man ikke indsamle data,” lød det.

 

Datadrevet uddannelse giver personrettet læring og fleksibilitet

Kort inden oberstens oplæg havde Dr. Sae Schatz ordet. Hun har i en årrække beskæftiget sig med dataunderstøttet undervisning og har blandt andet udviklet kurser til US Marine Corps.

 

Under konferencen holdt hun både et oplæg om den designdrevede uddannelsestilgang ’Learning Engineering’ og et andet om de fire grundprincipper for, hvordan organisationer kan bygge et nyt økosystem, der har fokus på fremtidens læring og behov.

 

Teorierne udspringer fra hinanden, og begge fokuserer på, hvad der skal opnås med uddannelsen, frem for eksempelvis mængden af timer en studerende skal modtage passiv undervisning i et klasselokale og for at bestå et fag, som Sae Schatz beskrev det.

 

”Det handler om at se det større perspektiv ud fra den enkeltes behov. Det kan eksempelvis være tidligere erfaringer, motivation eller det omkringliggende miljø. Selv kvaliteten af det pågældende interface, som bliver brugt i undervisningen, kan have en betydning for selve undervisningen,” forklarede hun.

Sae Schatz

Sae Schatz er tidligere direktør for Advanced Distributed Learning (ADL) Initiative og har arbejdet i USA's forsvarsministerium i knap 15 år. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Ifølge Sae Schatz er det vigtigt, at uddannelse hele tiden afspejler samtiden herunder den globale kontekst, hvor også militæret står over for konstante forandringer og kompleksiteter. Blandt andet derfor skal uddannelsesinstitutioner give adgang til flere skalerbare og fleksible muligheder, og i den sammenhæng kan digital undervisning noget helt specielt.

 

Som hun pointerede kan teknologien og særligt læringsvideoer eksempelvis være med til at videreformidle basal viden, når en enhed ansætter nyt personel.

 

”Læringsvideoer er generelt meget effektive, når folk skal forstå og modtage basal viden eller informationer. Videoerne kan desuden bruges til hybrid læring, hvor de studerende ser videoerne hjemmefra og så bruger den tilegnede viden i klasselokalet til eksempelvis at løse en problemstilling,” sagde hun.

 

Hun indrømmer dog, at organisationer både skal tænke sikkerhed, etik og kultur ind i processen. Særligt i forhold til persondata.

 

”Vi skal ikke være naive, og derfor skal vi debattere, hvad den rette strategi er, og udføre små eksperimenter, så vi kan udvikle os på en sikker måde,” sagde hun understregede betydningen af, at organisationen som helhed indretter sig efter et nyt, digitalt læringsmiljø.

 

Digital dannelse kommer alle ved – også officerer

Ud over de fælles oplæg i hovedsalen bød konferencen også på en række andre aktiviteter. Midt på eftermiddagen under konferencens første dag var alle deltager budt med ned i gymnastiksalen, hvor interne og eksterne undervisere havde sat læringsstader op. Deltagerne havde derfor mulighed for at bevæge sig mellem de forskellige stader og eksempelvis høre mere om cyberværnepligten, videoproduktion og pilotprojektet 'Erhvervsrettet konstabeluddannelse' (EKU).Resten af eftermiddag bød undervisernes program på workshops om blandt andet podcast i undervisningen, soldatens dannelse i en digital tidsalder og aktiverende onlineundervisning.

Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

 

Mens holdt chefsporet debat om fremtidens læring. Her gav dekan Henrik Breitenbauch, institutchef Vilhelm Holsting fra Institut for Ledelse og Organisation og oberstløjtnant Kåre Jakobsen fra Hærkommandoen hver et oplæg om henholdsvis den nye Master i Militære Studier, udvikling af kompetencepakker ved jobskifte og forbedring af uddannelse.

 

Efter en kort pause gav også Dr. Sae Schatz et kort oplæg, hvorefter de alle fire deltog i en paneldebat drevet at spørgsmål fra salen.

Forsvarsakademiets Uddannelseskonference

Under konferencen gav Dr. Sae Schatz både et oplæg til chefsporet og senere for alle deltagere i fællessalen. I forlængelse af oplægget til chefsporet deltog hun efterfølgende i en paneldebat med dekan Henrik Breitenbauch, institutchef Vilhelm Holsting, Institut for Ledelse og Organisation, og oberstløjtnant Kåre Jakobsen,Hærkommandoen. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Konferencen første aften sluttede med et fælles oplæg af professor Vincent Hendricks. I forlængelse af årets tema var han inviteret ind for at forklare essensen af digital dannelse, og hvorfor internettet er en potentiel demokratisk sfære – som også Forsvaret skal forholde sig til. Ifølge ham skal officerer se på internettet på samme måde, som søofficerer ser på åbent hav.

 

”Man skal i og for sig have mange af de samme kompetencer, men bare inden for informationsmarkedet i stedet,” sagde han og fortsatte:

 

”Hvis du kan forudsige, hvad dine borgere eller modstandere vil på baggrund af deres adfærd, har du magt. Forsvar og militær handler om magt, og det behøver ikke nødvendigvis at løsne et skud, hvis du kan pacificere folk alene ved at give dem misinformation på bestemte måder,” sagde han.

Forsvarsakademiets Uddannelseskonference

Professor Vincent Hendricks svarede på spørgsmål fra publikum i forlængelse af sit oplæg, hvor han argumenterede for, at internettet er en potentiel demokratisk sfære. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakadmiet

Forsvarets Uddannelsespris 20222 hylder innovation

Vanen tro blev Forsvarets Uddannelsespris overrakt under konferencen. De nominerede blev præsenteret den første dag, og inden de sidste oplæg fandt sted på anden dagen, kunne dekanen overrække prisen.

 

Efter en afstemning, hvor alle konferencedeltagere havde mulighed for at pege på deres favorit, gik prisen i år til kaptajn Christopher Pedersen ved Ingeniørregimentet.

Forsvarsakademiets Uddannelseskonference

Kaptajn Christopher Pedersen ved Ingeniørregimentet blev årets modtager af Forsvarets Uddannelsespris. Han havde dog ikke selv mulighed for at deltage på konferencen. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Som en del af teamet på FLY ved Skive kaserne har han arbejdet målrettet på at udvikle de pædagogiske rammer og har igennem de seneste år gennemført omfattende udviklinger til stor gavn og fordel for eleverne.

 

Kaptajn Christopher Pedersen havde dog ikke selv mulighed for at deltage på konferencen, og derfor modtog en kollega prisen på hans vegne. Forsvarsakademiets Uddannelseskonference finder sted igen efter efteråret 2023.

Uddannelses­konferencen 2022

Forsvarsakademiets Uddannelseskonferencen afholdes årligt og er for chefer, ledere og uddannelsesfolk, som arbejder med uddannelse, læring og kompetenceudvikling på alle niveauer i Forsvarsministeriets koncern.

I år deltog omkring 200 i konferencen. Vanen tro blev Forsvarets Uddannelsespris overrakt under konferencen.