E-bogen autonome våbensystemer

Foto: Djøf Forlag

Rapporten ”Autonome våbensystemer i danske våbenscreeninger – Nye udfordringer og krav til implementeringen af den folkeretlige våbenscreeningsforpligtelse” gør status over den danske våbenscreeningsmodel. Rapporten undersøger, hvor og hvordan screeningen af autonome og AI-baserede våbensystemer udfordrer de eksisterende rammer. Udover en detaljeret gennemgang af de folkeretlige og danske regler på området rummer rapporten en omfattende redegørelse for begreberne autonomi og kunstig intelligens i relation til våbensystemer. Rapporten ser også nærmere på de grundlæggende ændringer i forholdet mellem menneske og maskine, som de nye, komplekse teknologier giver anledning til.

 

Rapporten er en del af projekt International Law & Military Operations

Rapporten ”Autonome våbensystemer i danske våbenscreeninger – Nye udfordringer og krav til implementeringen af den folkeretlige våbenscreeningsforpligtelse” er den anden rapport, som Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og Forsvarsakademiet leverer under projektet International Law & Military Operations (INTERMIL). 

 

Formålet med projekt INTERMIL er at gennemføre praksisnær forskning og levere forskningsbaseret myndighedsbetjening til Forsvarsministeriet og de politiske partier bag forsvarsforliget. Det sker som led i implementeringen af forsvarsforliget 2018-2023. Her udtrykte forligskredsen et ønske om ”øget fokus på de folkeretlige udfordringer forbundet med bl.a. deltagelse i internationale operationer, cyber, droner og højteknologiske og elektroniske kampmidler”.