Cyberværnepligtige er i gang med deres uddannelse, som skal styrke Forsvarets beskyttelse mod cybertrusler.

Foto: Simon, Forsvaret

Rapporten ”Modforanstaltninger i cyberdomænet – Den folkeretlige ramme” sætter fokus på ”modforanstaltninger” i forhold til fjendtlige cyberoperationer. Modforanstaltninger udgør et af de centrale modsvar, som Danmark kan bringe i spil inden for rammerne af folkeretten.

 

Rapporten gør status over de aktuelle retlige udviklinger og overvejelser på området. Derudover afdækker og analyserer rapporten de muligheder og begrænsninger, der er i forhold til retten til at foretage modforanstaltninger.

 

Rapporten er skrevet af Marc Schack, adjunkt ved Forsvarsakademiet, og Astrid Kjeldgaard-Pedersen, professor MSO ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

 

Rapporten er en del af projekt International Law & Military Operations

Rapporten ”Modforanstaltninger i cyberdomænet – Den folkeretlige ramme” er det første skriftlige bidrag, som Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og Forsvarsakademiet leverer under projektet International Law & Military Operations (INTERMIL).

 

Formålet med projekt INTERMIL er at gennemføre praksisnær forskning og levere forskningsbaseret myndighedsbetjening til Forsvarsministeriet og de politiske partier bag forsvarsforliget. Det sker som led i implementeringen af forsvarsforliget 2018-2023. Her udtrykte forligskredsen et ønske om ”øget fokus på de folkeretlige udfordringer forbundet med bl.a. deltagelse i internationale operationer, cyber, droner og højteknologiske og elektroniske kampmidler”.

Læs eller læse mere om rapporten her

Du finder rapporten her.

 

Du kan læse forkortet version af rapportens centrale elementer og pointer her.

 

Læs mere om rapporten på KU's hjemmeside her.