Bayraktar TB2 drone

Foto: Army.com.ua

Webinaret satte fokus på og belyste den stigende tendens af brugen af droner, der anvendes i militære operationer, samt hvilke muligheder og udfordringer det medfører for Forsvaret og vores doktriner.

 

Webinaret tog udgangspunkt i den 2. Nagorno-Karabakh krig fra efteråret 2020, der udspillede sig mellem Aserbajdsjan og Armenien, idet krigen af mange militæranalytikere anses for at være et casestudy i forhold til fremtidens krige og brugen af droner. Med afsæt i denne krig belyste oplægsholderne flere forskellige aspekter af droner som militær kapacitet.

 

En af hovedpointerne var blandt andet, at droner formentlig kommer til at spille en stor rolle i fremtidens krige. Droner kan blandt andet anvendes til efterretningsindhentning og propaganda, og de kan bruges som angrebsvåben med sprængstoffer. Desuden kan droner erhverves relativt billigt, så selv småstater, ikke-statslige aktører og enkeltpersoner kan gøre brug af dem.

 

Webinaret blev indledt med en åbningstale af oberst Thomas Funch Pedersen, chef for Institut for Militære Operationer, samt et oplæg af Lin Jürs, der er videnskabelig medarbejder ved Center for Landmilitære Operationer, der satte de historiske rammer for webinaret. Efterfølgende fortalte fuldmægtig og analytiker Philip Mortensen fra Efterretningsregimentet om brugen af droner på kamppladsen i Nagorno-Karabakh, og han gav sit perspektiv på, hvordan vores potentielle modstandere kommer til at anvende droner i kamphandlinger i fremtiden.

 

Oplægget blev efterfulgt af Andreas Graae, ph.d.. og adjunkt hos Institut for Militær Teknologi, der fortalte om den hidtidige teknologiske udvikling af droner og fremtidsaspekterne i forhold til den videre udvikling. Det blev efterfulgt af et oplæg af major Karsten Marrup, chef for Center for Luftoperationer, der fortalte om droners indflydelse på doktriner for luftoperationer. Major Rasmus Carøe Christensen fra Kapacitetsudviklingsafdelingen fortalte dernæst omkring forsvar mod droner ud fra et landmilitært perspektiv, og afslutningsvis rundede oberstløjtnant Lars Nygaard, chef for Center for Landmilitære Operationer,  af med et oplæg omkring droners indflydelse på den landmilitære doktrin.