Karstens ekspertise er luft- og rumoperationer, missiler og missilforsvar, luftkrigshistorie, informationsoperationer, operativ planlægning, nyt kampfly og oprørsbekæmpelse.

 

Karsten har en operativ baggrund fra Air Control Wing, og har arbejdet som både Fighter Allocator og senere som Master Controller.

 

Han har endvidere haft job som sagsbehandler i Flyverkommandoen, hvor han var adjudant og presseofficer fra 2000 til 2003.

 

Efter endt masterstudie på U.S. Air Force University i 2004 har Karsten været sagsbehandler i Forsvarskommandoens Strategisektion frem til 2006, og har sidenhen arbejdet med uddannelse og operationer på såvel Forsvarsakademiet som Flyvevåbnets Officersskole.

 

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere udtaler sig i kraft af deres vidensfaglige virke eller som privatpersoner. De udtaler sig ikke på vegne af Forsvarsakademiet, Forsvaret, Forsvarsministeriet eller andre myndigheder. Det er udelukkende chefen for Forsvarsakademiet eller udpegede talspersoner, der udtaler sig på vegne af Forsvarsakademiet som myndighed.

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere har ikke kendskab til Forsvarets aktuelle planer, beholdninger, politikker og strategier under udvikling etc. og kan således ikke udtale sig herom. Der henvises derfor til Forsvarskommandoen og værnene, såfremt der ønskes udtalelser eller informationer herom.

Karsten_Marrup

Karsten Marrup

 • Jobtitel

  Sektionschef
 • Afdeling

  Center for Luft- og Rumoperationer
 • E-mail

  kama@fak.dk
 • Telefon

  61702429