For undervisere

Foto: Forsvarsakademiet

Ressourcer

OURIGINAL er et værktøj til plagiat. Du kan få hjælp og vejledning til at benytte dette af Forsvarsakademiets bibliotek.

 

Kontakt Simon Papousek på sipa@fak.dk

Chicago Manual of Style - Referencestil

Uanset om du er forsker eller under uddannelse, er formålet med referencer det samme; nemlig at give din læser mulighed for at identificere hvilke dele af din tekst, der er udtryk for dine egne meninger, og hvilke der er andres. Dertil giver det læseren mulighed for at genfinde dine kilder.

Der findes utallige referencestile, som forslag til, hvorledes man kan stille informationerne om kilderne op på en forståelig og logisk måde. Forsvarsakademiet har besluttet sig for at bruge "The Chicago Manual of Style". Du finder vejledningen til referencestilen på Moodle. 

 

Chicago har desuden udarbejdet en Quick Guide

 

Zotero - Referenceværktøj

Et referenceværktøj gør det nemt at organisere dine referencer. Det skaber overblik over det materiale, du har indsamlet. Værktøjet gør det nemt at indsætte referencer i teksten og udarbejde litteraturlister.
Forsvarsakademiet anbefaler Zotero; det er nemt, overskueligt og gratis. Du finder vejledningen til Zotero på Moodle

 

Søgning og bestilling i Forsvarsakademiets Bibliotek

Denne vejledning fortæller hvordan du bruger bibliotekets katalog og databaser med henblik på fremfinding af materialer.

 

Vejledning dækker over søgning af fysiske materialer (bøger og tidsskrifter) samt søgning på e-ressourcer (ebøger, -artikler og -tidsskrifter samt databaser). Du finder vejledningen på Moodle her. 

Biblioteket tilbyder forskellige kurser indenfor informationskompetence. Kurserne er designet til studerende, undervisere og forskere tilknyttet Forsvarsakademiet.

 

 

Har I ikke mulighed for at komme til os? Så skriv til os, og vi kommer til jer!

Kontakt Simon Papousek på e-mail sipa@fak.dk eller Maria Kolt på e-mail mkpe@fak.dk

En række danske forlag tilbyder, at fremsende såkaldte pensumeksemplarer af deres udgivelser mhp vurdering af dets brugbarhed i forhold til at lade det indgå i undervisningen.

 

Ønsker man som underviser at gennemgå en given titel, skal det pågældende forlag kontaktes. Nedenfor er listen over de forlag, som tilbyder servicen.

 

Leganto er et program som kobler Moodle sammen med Forsvarsakademiets biblioteks katalog. Leganto benyttes til at oprette, vedligeholde og distribuere læselister til undervisning, hvad enten undervisningen er af længere eller kortere varighed. Brugen af Leganto gør samtidig, at FAK Bibliotek kan sikre den digitale adgang til de e-bøger og –artikler som der henvises til i læselisterne fra katalogen.

 

Leganto tilgås via Moodle på det pågældende kursus du arbejder med. Du finder vejledningen på Moodle her. 

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp kontakt biblioteket.

Alle ressourcer

Copyright

Ophavsret er en lov, der beskytter forskellige grupper af rettighedshavere. Det har en betydning for dig som studerende ved Forsvarsakademiet - særligt i forhold til kopiering af tekster, og hvordan du deler disse med dine medstuderende.

Sidst opdateret 16. juni, 2020 - Kl. 13.47