Samling

Bibliotekets bogsamling består af både fysiske udgivelser og e-bøger.

 

De fysiske bøger findes på bibliotekets åbne samling eller på magasinet på Forsvarsakademiet og kan søges frem via katalogen.

 

E-bøgerne tilgås via eBook Academic Collection (EBSCOhost). Her er der mulighed for download til egen pc eller læsning online.

 

Som ansat i Forsvaret har du mulighed for at låne bøger direkte fra biblioteket på Forsvarsakademiet, eller bestille dem til hjemlån via bibliotek.dk. Personer som ikke er ansat i Forsvaret, kan også bestille bøgerne via bibliotek.dk.

 

Gammel samling

Gammel Samling består af bøger udgivet fra 1500-tallet og frem til 1913. Bøger udgivet fra og med midt 1700-tallet er tilgængelige til udlån, mens de ældre værker kan besigtiges efter aftale. Kontakt biblioteket herom.

Gammel Samling giver et unikt indblik i officersuddannelsernes fag, emneområder og hvilke felter, som har haft særlig interesse og betydning for undervisningen igennem årtierne. Gammel Samling er primært opstillet på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot.

Du kan søge efter et specifikt tidsskrift via katalogen.

På biblioteket finder du desuden fysiske tidsskrifter til udlån.

Du har også adgang til elektroniske tidsskrifter via en række databaser. Du får adgang til disse via den alfabetiske liste nedenfor.

Du har adgang til InfoMedia, hvori artikler udgivet i danske dagblade er søgbare. InfoMedia går tilbage til 1970'erne.

Biblioteket giver også adgang til Mandag Morgen og Arktis og Altinget/Forsvar.

Læs mere og få adgang til de forskellige medier via alfabetisk liste.

Klik ind på ordbogen.com eller download app’en til din telefon eller tablet.

 

Forsvarets ordlister finder du her. Her finder du Forsvarets begreber, termer, forkortelser mm. 

 

Alfabetisk liste

Her kan du kan se hvilke databaser og tidsskrifter biblioteket giver adgang til.

 

A

Altinget Forsvar & Arktis

Der er et prøveabonnement, hvor der vil være sikret adgang et år frem.
Alle medarbejdere og studerende med en @fak.dk og @s.fak.dk mail kan få adgang. 

 

Login er det samme som til FAK service, mail, internet mm.

 

Har du nogle spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte biblioteket.

 

B 

Børsen Studienet+
Studienet+ giver mulighed for at læse forskellige nyhedsartikler fra Børsen Ledelse og erhvervsstof. Alle medarbejdere og studerende med en @fak.dk og @s.fak.dk mail kan få adgang. 

 

D

Danmarks Forskningsportal

Databasen giver et overblik over dansk forskning fra 2011 og frem til i dag. I portalen er forskning publiceret ved danske institutioner søgbar, og med henvisning til hvor fuldtekst kan rekvireres.  

 

E

eBook Academic Collection (EBSCOhost)

Samling af e-bøger på akademisk niveau - NB! adgang via portalen EBSCO Host, hvor e-bøgerne kan søges som selvstændig ressource eller samsøges med øvrige databaser på portalen.

 

EBSCO Host

Giver adgang til databaserne Military & Government Collection, International Security and Counter Terrorism Reference Center og PsycINFO. 

 

Elsevier Freedom Collection

Tilgængelig via ScienceDirect. Freedom Collection indeholder 2500 videnskabelige tidsskrifter indenfor alle videnskaberne, dog med hovedvægt på naturvidenskab.

 

F

Forsvarsgalleriet.dk
Indeholder over 36000 fotografier, kort, tegninger og lignende fra Forsvarets historie.

 

Regler for brug af billeder fra Forsvarsgalleriet kan læses her.

 

For at blive oprettet som bruger, skal man henvende sig til forsvarsgalleriet@mil.dk

 

Forsvarets Forskningsdatabase
Forsvarsakademiets vindue til omverden i forhold til medarbejdere, deres udgivelser og aktiviteter.

 

Forsvarets ordlister

 

I

IHS SeaWeb
IHS SeaWeb indeholder oplysninger, analyser og data på mere end 180.000 skibe. Ligeledes er der muligheder for at finde data og nyheder om rederier, skibsværfter og up-to-date analyser af forskellige forhold i den maritime verden.

 

Det er kun ansatte og studerende i Forsvaret, der kan få adgang til at søge i databasen. For at kunne dokumentere denne tilknytning til Forsvaret er det nødvendigt at være oprettet som låner ved Forsvarsakademiets bibliotek. Nye lånere kan oprette sig her.

 

Herefter kan man få udleveret login oplysninger til IHS SeaWeb ved at sende en mail til Forsvarsakademiets Bibliotek. Af mailen skal tydeligt fremgå: Navn, tjenestested samt låner-id ved Forsvarsakademiets bibliotek.

 

Infomedia
Infomedia er den største database over tidsskrifter, magasiner, aviser og andre nyhedsmedier i Danmark. Det er muligt at finde fuldtekst artikler på alle støre aviser og dagblade.

 

J

JSTOR

Jstor er et stort arkiv af velestimerede videnskabelige tidsskrifter. Tidsskrifterne bliver tilgængelige når de er mindst to år gamle, og Jstor fungerer som et pladsbesparende arkiv, som tilmed er søgbart på kryds og på tværs. Tidsskrifterne i Jstor spænder emnemæssigt vidt og er opdelt i forskellige emneområder så som økonomi, historie, politik, sociologi, lande og regionsstudier, psykologi og pædagogik.

 

M

Mandag Morgen
Mandag Morgen leverer det nødvendige grundlag for beslutningstagere, der vil udvikle nye muligheder. Mandag Morgen formidler dets arbejde i publikationer, netværk og events målrettet beslutningstagere. Som Skandinaviens førende uafhængige tænketank arbejder Mandag Morgen for et innovativt samfund hvor gamle skel mellem sektorer, institutioner og ledere brydes ned til fordel for videndeling og samarbejde om nye løsninger på fælles udfordringer.

 

Det er muligt for ansatte med en @fak.dk, @mil.dk, @fmi.dk, @fmn.dk eller @fe-ddis.dk mail at oprette sig som bruger via www.mm.dk/opret-bruger   

 

Military & Government Collection
Indeholder over 300 online tidsskrifter indenfor emnerne forsvars- og sikkerhedspolitik.

 

Military Periscope
Database over våbensystemer og militære maskiner og køretøjer. Indeholder også artikler om staters militære kapaciteter.

 

N

Nexis Uni
Nexis Uni er en global database med indhold, designet til folk, der arbejder med juridiske, statskundskabs, regnskab, og akademiske problemstillinger. Nexis Uni giver adgang til milliarder af søgbare dokumenter og optegnelser fra mere end 45.000 juridiske, nyheds- og erhvervsorienterede kilder.

O

Ordbogen.com
Danmarks største online ordbog med over 37 forskellige ordbøger: Dansk / Engelsk / Dansk. Dansk / Tysk / Dansk. Dansk / Fransk / Dansk. Dansk / Svensk / Dansk. Dansk / Spansk / Dansk. Dansk / Italiensk / Dansk. Dansk / Portugisisk / Dansk. Dansk / Arabisk / Dansk. Clausens Teknisk Engelsk. Clausens Teknisk Tysk. Politikens Nudansk Ordbog. Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog. Politikens Store Engelskordbog.
Politikens Store Fremmedordbog. Politikens Synonymordbog.
Ordbogen.com som app

 

P

Political Science Complete
Giver fuldtekstadgang til over 400 publikationer og tidsskrifter samt over 165 fuldtekst-opslagsværker, monografier og conference papers.

 

ProQuest Military
Dækker emner indenfor politik og militævæsen. Indeholder over 530 tidsskrifter, hvor 385 er tilgængelige i fuldtekst. Flere af de online tidsskrifter er tilgængelige helt tilbage til begyndelsen af 1920’erne.

 

Project Muse
Giver fuldtekst-adgang til over 400 publikationer fra ca. 100 non-profit selskaber.

 

PubMed/MEDLINE
Er en bibliografisk database indenfor det biologiske, medicinske og sundhedsmæssige område. Indeholder adgang til både Open Access fuldtekster og abstracts.

 

PsycInfo
Verdens førende database indenfor området psykologi. Indeholder over 2,5 mio. artikler, og går helt tilbage til begyndelsen a 1800-tallet.


S
Sage Journals Online (Kun adgang fra og med 1999)
Giver adgang til over 500 tidsskrifter indenfor emner som business, humaniora, samfundsfag, teknologi og medicin.Scopus

Scopus er en database over videnskabelige artikler indenfor alle videnskabelige områder, med abstracts og citationer. Dækker over 20.500 titler, og indeholder over 49 millioner poster.
Værktøj til bibliometrisk undersøgelser af forskning.

 

STO Open Access

Tekniske forskningrapporter, Memoranda og AGARDographs fra NATO, Science and Technology Organization. Rapporterne er udarbejdet af STO’s diverse paneler og arbejdsgrupper.

 

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse er national distributør af NATOs STO rapporter. Alle ikke 'open access' rapporter kan fås via henvendelse til FMI Bibliotek.

Driftsinformation

Kontakt Forsvarsakademiets Bibliotek hvis der opstår problemer med adgang til bibliotekets ressourcer.

Sidst opdateret 12. december, 2023 - Kl. 12.58