Hvad er copyright?

Ophavsret er en lov der beskytter forskellige grupper af rettighedshavere. Bl.a. ophavsmænd, de skabende kunstnere, der frembringer litterære værker (fx romaner), musikværker (fx noder), sceneværker (fx skuespil), filmværker (fx spillefilm og tv-programmer) og kunstværker (fx malerier og fotografier).

 

Videnskabeligt arbejde, journalistik og andre former for praktisk orienterede frembringelser omfattes af beskyttelsen; det gælder f.eks. også tekniske tegninger og edb-programmer. Også den, der bearbejder et værk, fx oversætteren af en udenlandsk roman, nyder beskyttelse som ophavsmand.

 

Derudover har udøvende kunstnere, producenter og udgivere (fx forlag og aviser), tidsskrifter og så videre, også rettigheder ifølge loven.

 

Forsvarsakademiet har lavet en særaftale med CopyDan's afdeling Tekst og Node, omkring kopiering og digital kopiering til undervisningsformål.

 

De vigtigste regler for undervisere på Forsvarets uddannelser

Fra hvert materiale må du højst kopiere 20 %, max 30 sider pr. studerende pr. halvår.

Dog altid 4 sider uanset materialets længde.

Dette gælder:

 • Alle typer tekstudgivelser: bøger, noder, sangtekster, tidsskrifter osv.
 • Både digitale og trykte medier: bøger, hjemmesider, e-bøger osv.
 • Både danske og udenlandske udgivelser.

 

Du må fotokopiere eller printe aviser, men ikke scanne eller digitalkopiere.

 

Kopiering er:

 • Fotokopiering fra papir til papir.
 • Skan og print fra papir til digital fil. Fra internettet o.a. digitale medier til udprint på papir.
 • Digital kopiering fra et digitalt format til et andet digitalt format. Du må copypaste, downloade eller på anden måde digitalkopiere fra digitale medier og filer som hjemmesider, e-bøger, cd-rom'er og PDF-filer.

 

Sådan må du dele digitale kopier:

 • Kun på det passwordbeskyttede LMS-system - Udannelsens elektroniske læringsplatform (Moodle) er det eneste sted, digitale kopier må uploades. De må ikke E-mailes, deles på Facebook eller andre steder.
 • Interaktive tavler - Kopierne må vises på Smartboard, iPads o.lign. 

 

Elektronisk materiale fra bibliotekets samlinger

Du må:

 • Linke til tidsskriftets / bogens hjemmeside.
 • Dybdelinke til artikel eller bogkapitel f.eks. til brug for undervisning (for eksempel litteraturlister).

Du må ikke:

 • E-maile, kopiere, printe eller på anden måde distribuere PDF-filer til andre brugere.
 • Dele filer på åbne websites, dvs. ingen upload af PDF-filer.
 • Dele filer på lukkede websites (Moodle), selvom de er beskyttet med password; dvs. PDF-filer må ikke uploades til brug i f.eks. undervisning.

For spørgsmål omkring Copyright og ophavsret

kontakt sipa@fak.dk eller mkpe@fak.dk

Sidst opdateret 18. juni, 2020 - Kl. 09.11