For forskere

Foto: Forsvarsakademiet

Ressourcer

Chicago Manual of Style - Referencestil

Uanset om du er forsker eller under uddannelse, er formålet med referencer det samme; nemlig at give din læser mulighed for at identificere hvilke dele af din tekst, der er udtryk for dine egne meninger, og hvilke der er andres. Dertil giver det læseren mulighed for at genfinde dine kilder.

Der findes utallige referencestile, som forslag til, hvorledes man kan stille informationerne om kilderne op på en forståelig og logisk måde. Forsvarsakademiet har besluttet sig for at bruge "The Chicago Manual of Style". Biblioteket har udarbejdet en vejledning til stilen.

 

Chicago har desuden udarbejdet en Quick Guide.

 

Zotero - Referenceværktøj

Et referenceværktøj gør det nemt at organisere dine referencer. Det skaber overblik over det materiale, du har indsamlet. Værktøjet gør det nemt at indsætte referencer i teksten og udarbejde litteraturlister.
Forsvarsakademiet anbefaler Zotero; det er nemt, overskueligt og gratis. Biblioteket har udarbejdet en vejledning til Zotero.

 

Søgning og bestilling i Forsvarsakademiets Bibliotek

Denne vejledning fortæller hvordan du bruger bibliotekets katalog og databaser med henblik på fremfinding af materialer.

 

Vejledning dækker over søgning af fysiske materialer (bøger og tidsskrifter) samt søgning på e-ressourcer (ebøger, -artikler og -tidsskrifter samt databaser). Læs vejledningen her

Biblioteket tilbyder forskellige kurser indenfor informationskompetence. Kurserne er designet til studerende, undervisere og forskere tilknyttet Forsvarsakademiet.

 

 

Har I ikke mulighed for at komme til os? Så skriv til os, og vi kommer til jer!

Kontakt Simon Papousek på e-mail sipa@fak.dk eller Maria Kolt på e-mail mkpe@fak.dk

Forsvarsakademiet benytter den bibliometriske forskningsindikator (BFI) som ledelsesværktøj med det formål, at kunne måle produktionen og udviklingen af det forsknings- og udviklingsarbejde, som Forsvarsakademiet laver.

 

Generelt følger Forsvarsakademiet de nationale retningslinjer, dog med enkelte afvigelser, som har til formål at honorere arbejde, der ses som relevante bidrag til Forsvarsakademiets forsknings- og udviklingsarbejde.

 

For at ens publikation kan give BFI-point, skal den være registreret i Forsvarsakademiets Forskningsdatabase og være udgivet.

 

Dertil skal publikationen være fagfællebedømt. Proceduren for fagfællebedømmelser af publikationer kan variere alt efter hvilket tidsskrift og forlag der udgives på. Det er vigtigt at sikre sig, at ens publikation bliver fagfællebedømt indenfor gældende retningslinjer, inden man udgiver, da dette har konsekvenser for Forsvarsakademiets interne tildeling af BFI-point.

 

Læs mere om retningslinjer for Forsvarsakademiets bibliometriske forskningsindikator her.

 

Hvis du har spørgsmål til Forsvarsakademiets bibliometriske forskningsindikator, kan du kontakte Maria Kolt Pedersen på mkpe@fak.dk eller +45 72 81 73 23.

Alle ressourcer

 

Forskningsstøtte

Forskningsstøtte er en element i Sektion for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte og fungerer som støttefunktion til dekanen. Afdelingen udfører en bred palet af opgaver, der alle relaterer sig til forskning og udvikling.

 

Udover den generelle sagsbehandling og strategiske udvikling af forskningsmiljøet på Forsvarsakademiet, tilbyder Forskningsstøtte faglig støtte til forskere på Forsvarsakademiet. Det kan være i opstarten af et forskningsprojekt, udformningen af en fondsansøgning eller hjælp med budgettet til en ph.d.-ansøgning.

 

Copyright

Ophavsret er en lov, der beskytter forskellige grupper af rettighedshavere. Det har en betydning for dig som studerende ved Forsvarsakademiet - særligt i forhold til kopiering af tekster, og hvordan du deler disse med dine medstuderende.

Sidst opdateret 16. juni, 2020 - Kl. 13.47