For forskere

Foto: Forsvarsakademiet

Ressourcer

Chicago Manual of Style - Referencestil

Uanset om du er forsker eller under uddannelse, er formålet med referencer det samme; nemlig at give din læser mulighed for at identificere hvilke dele af din tekst, der er udtryk for dine egne meninger, og hvilke der er andres. Dertil giver det læseren mulighed for at genfinde dine kilder.

Der findes utallige referencestile, som forslag til, hvorledes man kan stille informationerne om kilderne op på en forståelig og logisk måde. Forsvarsakademiet har besluttet sig for at bruge "The Chicago Manual of Style". Du finder vejledningen til referfencestilen på Moodle. 

 

Chicago har desuden udarbejdet en Quick Guide.

 

Zotero - Referenceværktøj

Et referenceværktøj gør det nemt at organisere dine referencer. Det skaber overblik over det materiale, du har indsamlet. Værktøjet gør det nemt at indsætte referencer i teksten og udarbejde litteraturlister.
Forsvarsakademiet anbefaler Zotero; det er nemt, overskueligt og gratis. Du finder vejledningen til Zetoro på Moodle. 

 

Søgning og bestilling i Forsvarsakademiets Bibliotek

Denne vejledning fortæller hvordan du bruger bibliotekets katalog og databaser med henblik på fremfinding af materialer.

 

Vejledning dækker over søgning af fysiske materialer (bøger og tidsskrifter) samt søgning på e-ressourcer (ebøger, -artikler og -tidsskrifter samt databaser). Du finder vejledningen på Moodle her. 

Biblioteket tilbyder forskellige kurser indenfor informationskompetence. Kurserne er designet til studerende, undervisere og forskere tilknyttet Forsvarsakademiet.

 

 

Har I ikke mulighed for at komme til os? Så skriv til os, og vi kommer til jer!

Kontakt Simon Papousek på e-mail sipa@fak.dk eller Maria Kolt på e-mail mkpe@fak.dk

Forsvarets Forskningsdatabase viser resultaterne af det forsknings- og udviklingsarbejde, som udføres af Forsvarsakademiet, Veterancentret og Center for Militær Fysisk Træning samt dets vidensproducerende medarbejdere. Du kan tilgå Forsvarets Forskningsdatabase via linket https://research.fak.dk.

 

Afgangsprojekter på MMS og DIP registreres i Forsvarets Forskningsdatabase ved samtykke af den studerende. Alle registrerede opgaver har fået karakteren 7 eller derover og kan fremsøges under kategorien ETDs (Electronic Theses and Dissertations).  

 

Publikationer registreret i databasen bliver automatisk videregivet til Danmarks Forskningsportal, hvor de også vil være søgbare. Du kan tilgå Danmarks Forskningsportal via linket: https://forskningsportal.dk/local/search/4387

 

Det er Forsvarsakademiets Bibliotek, der er sagsbehandler på systemet. Hvis du har brug for at få oprettet en profil eller har spørgsmål angående Forsvarets Forskningsdatabase, kan du kontakte Maria Kolt Pedersen på mkpe@fak.dk eller +45 728 17323

Alle ressourcer

 

Forskningsstøtte

Forskningsstøtte er en element i Sektion for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte og fungerer som støttefunktion til dekanen. Afdelingen udfører en bred palet af opgaver, der alle relaterer sig til forskning og udvikling.

 

Udover den generelle sagsbehandling og strategiske udvikling af forskningsmiljøet på Forsvarsakademiet, tilbyder Forskningsstøtte faglig støtte til forskere på Forsvarsakademiet. Det kan være i opstarten af et forskningsprojekt, udformningen af en fondsansøgning eller hjælp med budgettet til en ph.d.-ansøgning.

 

Copyright

Ophavsret er en lov, der beskytter forskellige grupper af rettighedshavere. Det har en betydning for dig som studerende ved Forsvarsakademiet - særligt i forhold til kopiering af tekster, og hvordan du deler disse med dine medstuderende.

Sidst opdateret 16. juni, 2020 - Kl. 13.47