Search engine metadata, based on schema.org/VideoObject
Forsvaret løser unikke opgaver - og det kræver unikke kompetencer

Med vores uddannelser sikrer vi læring og udvikling for soldaten på alle niveauer gennem hele karrieren.

Forsvarsakademiet - til for Forsvaret

Vi uddanner Forsvaret til at løse de unikke opgaver, Forsvaret har. Vi skaber livslang læring gennem relevante, praksisnære og tidssvarende uddannelser, og vi bidrager til samfundsdebatten gennem kvalificeret forskning og udvikling.

Kommende arrangementer

Forsvarsakademiet afholder en lang række arrangementer i forbindelse vores uddannelser, skoler, forskning og udvikling.

Forsvarets Uddannelsesstrategi

Forsvarets uddannelsesstrategi danner rammen for en bred portefølje af lærings- og uddannelsesaktiviteter, herunder grund-, videre- og efteruddannelser. Forsvarets uddannelsesstrategi fastlægger de overordnede pejlemærker for videreudviklingen af Forsvarets uddannelser ud fra bærende principper for relevans, kvalitet og fleksibilitet.