Klasseundervisning på Hærens Officersskole

Der starter et nyt kapitel på Frederiksberg Slot cirka et år efter, man starter i på Officersuddannelsen. På slottet er der forelæsninger, klasseundervisning og gruppearbejde på et mere akademisk plan. Foto: Forsvarsakademiet

Uddannelsen starter med en militærfaglig grundskoling i Slagelse, hvor man møder sine nye holdkammerater. Her bliver man sat på fysisk prøve af blandt andet presture og andre fysiske udfordringer, og når man gennemfører det sammen som hold, betyder det, at der hurtigt opstår et stærkt fællesskab med dine holdkammerater. Dette danner grundstenen for det sammenhold, der følger med holdet resten af uddannelsen.

”Man må gerne være sådan lidt et feltsvin”

Kadetter på prestur

I Slagelse møder mange før første gang den militære verden, og man bliver uddannet i det soldatermæssige håndværk. Man har elementer som førstehjælp, vagttjeneste, orienteringslære, skyttetjeneste, militær fysisk træning og uddannelse på gevær. Derfor er denne del også det man kalder en ’grøn’ del af uddannelsen, hvor meget af tiden bruges udenfor i felten. Det er derfor en fordel, hvis man kan lide at være i naturen, så man kan sætte pris på de oplevelser, man får.

 

Generelt kan man sige, at man på denne del får en mere praktisk uddannelse, hvor man lærer at være fører for en gruppe i forskellige situationer, og man får øjnene op for hvad man kan, med de værktøjer man får.

”Frederiksberg slot er et vanvittigt flot sted at gå i skole"

Frederiksberg Slot

Frederiksberg Slot er opført i begyndelsen af 1700-tallet af Frederik 4. I 1868 blev slottet overdraget til Hærens Officersskole, der flyttede ind året efter, og stadig i dag har til huse i slottets bygninger. Foto: Forsvarsakademiet

Der starter et nyt kapitel på Frederiksberg Slot cirka et år efter, man starter i Slagelse. Nu er man blevet udnævnt løjtnant, og påbegynder uddannelsen til premierløjtnant. På slottet er der forelæsninger, klasseundervisning og gruppearbejde på et mere akademisk plan. Dog er der også ture udenfor slottets mure, hvor man i praksis afprøver noget af den undervisning man har fået.

 

Noget af det helt konkret synlige der gør Frederiksberg Slot til et specielt sted, er de mange billeder af tidens officerer. Som ny kadet kan man føle sig som værende i skyggen af tidligere officerer, fordi man kan føle at man skal leve op til deres arbejde – men på en måde kan man sige, at man står på deres skuldre, og det er en motivation til at gennemføre, og dermed blive en del af det store korps af officerer, der har uddannet sig på skolen.

 

Teori versus praksis

Slagelse og Frederiksberg har det tilfælles, at der er undervisning i forskellige teorier, som man bagefter kommer ud og får lov til at udføre i praksis.

 

Det handler om, at kadetterne får teoriapparater, der kan hjælpe dem med at forstå dem selv, og hvordan de agerer som ledere, men også at lade dem udføre tingene i praksis. Det betyder, at undervisningen ind i mellem bliver flyttet væk fra slottet og ud i et miljø, som kadetterne vil kunne befinde sig i, når de kommer ud i virkeligheden. Dette kan omfatte skydetræning, patruljering, taktisk manøvrering og feltarbejde.

Kadetter på prestur

Måden hvorpå man lærer indenfor Forsvaret er markant anderledes end den i det civile. Nogle dage befinder man sig udenfor i øsregnvejr uden at have spist og bliver samtidig sat foran en gruppe for at præstere og tage ansvar, og andre dage sidder man i et tørt klasselokale til tavle undervisning og drikker varm kaffe. Man kan sige, at man på en måde ind i mellem får frataget sig simple ting som søvn og mad, som man ellers normalt ville have adgang til som studerende i det civile.

Kontakt studievejled­ningen

Vil du vide mere om uddannelsen på Hærens Officersskole kan du finde mere information på Forsvarets Karrieresite.

 

Du kan også finde mere vejledning på studievejledningens side her

 

Du kan kontakte studievejledningen på:

 

Tlf.: +45 30 59 73 55 eller +45 41 32 02 00

 

E-mail: fak-ktp-ho-rek@mil.dk

Facebook Feed

Indhold fra Facebook kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 5. juli, 2024 - Kl. 09.48