Elever på Hærens Officersskole.

Foto: Forsvarsakademiet

Kadetliv

Officersuddannelsen kræver meget tid og engagement – både mentalt og fysisk – og derfor prioriterer vi også at have det sjovt undervejs.

 

F.eks. når Kadetforeningen byder op til bal i selskabsuniformer og store rober, ”kniv og gaffel” samt dans og levende musik eller når Kadetkælderen inviterer til Vikingefest eller Københavns største J-dagsarrangement eller når Idrætsforeningen afholder Hærløbet med deltagere fra hele landet eller inviterer til skydning, orienteringsløb, klatring, kajak eller marcher eller når Kadetmagasinet HOMER sender sit halvårlige signal til Hæren om, hvad kadetterne på officersskolen egentlig tænker om den fremtidige tjenesten i Hæren og i Forsvaret eller når Filmklubben byder på endnu en krigsfilm med introduktion af en af tidens dygtigste kommentatorer eller eksperter eller find selv på noget, som kan samle os og opbygge det fælles kammeratskab, som vi bogstaveligt talt lever af i krig.

 

Credo

På Hærens Officersskole lærer vi dig at føre soldater og enheder i kamp.

 

Vi lærer dig at lede, motivere og uddanne andre mænd og kvinder til at løse komplekse og farlige opgaver.

 

Vi lærer dig at lede ved dit personlige eksempel og gennem dine mellemledere fra befalingsmandskorpset.

 

Vi skærper dine analytiske evner, så du tænker hurtigere og altid er et ”træk” foran.

 

Vi udvikler dit mod til at træffe svære beslutninger og din vilje til at gå forrest og turde det uprøvede.

 

Og så løfter vi din viden om Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik, så du forstår den ramme, som du og dine soldater indsættes i.

 

Vi gør det, fordi Hæren og Forsvaret – anført af officerer som dig – løser opgaver for Danmark, som ingen andre kan – og til tider med livet som indsats.

 

Disse særlige opgaver skaber vores militære identitet og officersskolens fælles værdier: MOD, TROVÆRDIGHED OG FÆLLESSKAB.

 

Hærens Officersskoles historie 

Officersuddannelsens historie går tilbage til 1713, hvor Frederik IV etablerer Landkadetakademiet, som i forskellige former eksisterer indtil 1861, hvor det på grund af trange tider blev nedlagt, i øvrigt tre år før krigen og nederlaget i 1864. I forlængelse heraf vedtages Hærloven af 6. juli 1867, der bekendtgør oprettelsen af Hærens Officersskole fra 1868 og med domicil på Frederiksberg Slot.

 

Her ligger officersskolen den dag i dag, men selvsagt med utallige ny love og forordninger om officersuddannelsen siden da. Senest i 2014 hvor Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole og Flyvevåbnets Officersskole blev lagt ind under Forsvarsakademiet, der siden 2018 har haft ansvar for alle grundlæggende og videregående uddannelser i Forsvaret.

 

Frederiksberg Slot er tillige en garnison, der huser andre af Forsvarsakademiets enheder samt danner rammerne for en række af Forsvarets kurser, konferencer og møder.

Hærens Officersskole på Facebook

Facebook Feed

Indhold fra Facebook kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 10. juni, 2020 - Kl. 14.24