Elever på Hærens Officersskole.

Foto: Forsvarsakademiet

Hærens Officersskole uddanner officerer til Hæren. Skolens primære mål er at udvikle kadetterne til at blive effektive ledere, der kan håndtere udfordrende og til tider farlige opgaver med selvtillid og kompetence. Gennem en omfattende militær uddannelse får kadetterne ikke blot viden om taktik og strategi, men også vigtige færdigheder inden for ledelse, motivation og samarbejde med soldater i forskellige situationer.

 

Uddannelsen handler ikke kun om at lære militære taktikker og teknikker, men også om personlig udvikling. Kadetterne lærer at kende sig selv bedre og udvikler en dybere forståelse for deres egne styrker og svagheder. Dette bidrager til at opbygge selvtillid og selvværd, hvilket er afgørende for at kunne udføre rollen som en god officer.

 

De udnævnte officerer forventes at optræde med integritet, ansvar og dedikation i alle deres handlinger. Dette indebærer at følge etiske retningslinjer og at tage ansvar for deres beslutninger, både i fredstid og under operationer.

 

Gennem uddannelsen lærer kadetterne at forstå og værdsætte vigtigheden af deres rolle i at beskytte Danmark og løse opgaver, der kræver unikke militære færdigheder og kompetencer.

 

Organisationen

Hærens Officersskole hører under Forsvarsakademiet, som er en selvstændig og uafhængig uddannelsesinstitution under Forsvarskommandoen. Chefen for Forsvarsakademiet er chef for en lang række af forskellige afdelinger, hvoraf en af dem er Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot.

 

Hærens Officersskolen ledes af skolechefen, som er støttet af staben. Staben er ledet af en stabschef, som er ansvarlig for, at staben løser sine opgaver og arbejder sammen som en helhed. På Hærens Officersskole lægges der stor vægt på, at alle parter i staben bidrager til en god atmosfære og et godt arbejdsklima.

 

Desuden har Hærens Officersskole en række dygtige undervisere, en lærerstab, som er under ledelse af Forsvarsakademiet.

 

Frederiksberg Slot

Frederik IV (1671-1730) fik inspiration til at bygge Frederiksberg Slot på sin første udlandsrejse, hvor han var særligt betaget af arkitekturen. Da han vendte hjem igangsatte han byggeriet, og i 1704 flyttede han for første gang ind i, hvad der skulle være hans ‘sommerslot’ – dog har slottet været igennem utallige renovationer og udvidelser siden da.

 

Slottet har huset generationer af kongelige frem til 1852, forskellige kendte beboere som Adam Gottlob Oehlenschläger og Carsten Hauch frem til 1868 og fra 1869 til i dag; Hærens Officersskole. Desuden er Frederiksberg Slot i dag en garnison, der huser andre dele af Forsvarsakademiets enheder samt danner rammerne for en række af Forsvarets kurser, konferencer og møder.

 

Frederiksberg Slot er åbent for offentlige rundvisninger den sidste søndag i måneden kl. 11 og 13, undtagen i juli og december. Her kan du få slottet med dets mange særlige rum, at se med egne øjne og dertil lære mere om slottets tid som kongeslot.

 

Læs mere her

 

Hærens Officersskoles historie

Officersuddannelsen i Hæren kan dateres tilbage til 1713, hvor Frederik IV stiftede Landkadetakademiet. Landkadetakademiet var dengang et sted, hvor drenge modtog hele deres skoleuddannelse. Først i 1788 blev det anerkendt som egentlig militær og med Hærloven af 6. juli 1867, blev Hærens Officersskole oprettet.

 

Siden da har officersskolen undergået en lang række af ændringer og reformer, og helt overordnet kan skolens organisation og uddannelse betragtes i lyset af samfundets udvikling, og den sikkerhedspolitiske situation, som Danmark befinder sig i. Disse ændringer og reformer afspejler ikke kun udviklingen inden for militære doktriner og taktikker, men også bredere samfunds- og sikkerhedsmæssige tendenser. For det første er skolens organisation blevet tilpasset for at imødekomme opgaver i en moderne kontekst. Desuden er uddannelsen på officersskolen blevet tilpasset for at imødekomme de skiftende krav og udfordringer i den sikkerhedspolitiske situation.

 

Dette kan inkludere en større vægtning af emner som cyberforsvar og internationalt samarbejde, der afspejler de nye udfordringer, som Danmark og andre lande står overfor i det 21. århundrede.

 

Samlet set ses officersskolens organisation og uddannelse i lyset af samfundets udvikling og den sikkerhedspolitiske situation for at sikre, at officererne er veluddannede og rustede til at møde de komplekse og dynamiske udfordringer, der præsenteres i dagens militære og sikkerhedsmæssige miljø.

Facebook Feed

Indhold fra Facebook kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 7. juni, 2024 - Kl. 10.27