L. Ø. Andersen udfordrer de unge mennesker.

Foto: Maria Sejr, Forsvaret.

Unge mennesker med interesse for forsvar og sikkerhed får nu mulighed for at få større indsigt i Forsvarets uddannelser og karriereforløb. I samarbejde med HHX-gymnasiet NEXT Baltorp Business Gymnasium har Forsvaret skabt en ny studieretning, hvor unge i højere grad kan træffe et kvalificeret valg, når der senere i livet skal vælge videreuddannelse eller job.

 

På den nye studieretning, hhx-forsvarslinjen, kan unge forberede sig til en fremtid i Forsvaret, samtidig med at de opnår en studiekompetencegivende og formelt anerkendt ungdomsuddannelse. Den nye studieretning er den første af sin type i Danmark og er blevet til i et officielt samarbejde mellem Forsvaret og Baltorp Business Gymnasium.

 

Forsvarsakademiet bidrager med faglig ekspertise

Undervisningen på den nye studieretning tager udgangspunkt i forsvarsspecifikt undervisningsmateriale, cases og reelle problematikker fra Forsvarets verden. Her bidrager Forsvarsakademiet blandt andet med faglig ekspertise inden for emner som erhvervsjura, menneskerettigheder, forvaltningsret og Cyber Wars. Samarbejdet gør det desuden muligt at koble studierejser, praktik og andre aktiviteter til Forsvarets felt. Det kan eksempelvis være praktik i Forsvaret eller rejser til Bruxelles, NATO, Frontex i Polen eller Arktisk Kommando i Grønland.

 

Studieretningen er ikke låst til én bestemt retning, men der er en tydelig rød tråd fra en gymnasial ungdomsuddannelse til en mulig karrierevej, forklarer Martin Kramer-Jørgensen, rektor på Baltorp Business Gymnasium: 

 

”Jeg tror, at vi rammer et helt nyt segment blandt unge med denne mulighed, og vigtigst af alt kobler vi en gymnasial ungdomsuddannelse med den virkelige verden i en grad, der ikke er set før. Vi skal nytænke vores gymnasiale ungdomsuddannelser – de er nødt til at blive mere relevante, tidssvarende og virkelighedsnære," siger han.

 

Chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg hilser også den nye forsvarslinje velkommen:

 

”Fra Forsvarsakademiets side er vi begejstrede over, at der nu oprettes en gymnasial linje med særligt fokus på de samfundsopgaver og vilkår, som Forsvaret og Beredskabsstyrelsen løser deres opgaver under. De opgaver som Forsvar og Beredskab står over for – ikke mindst på baggrund af den aktuelle situation i Europa og forventningerne om et styrket Forsvar - kalder på opmærksomhed og viden, også i gymnasieskolerne. Vi ser frem til samarbejdet," siger han.

 

Fremtidigt samarbejde

Det tre-årige gymnasieforløb begynder i august 2023 på Baltorp Business Gymnasium. Pilotprojektet gennemføres også med henblik på at drage erfaringer, og efter en evaluering i 2024 vurderer Forsvaret om projektet skal fortsætte med opstart af nyt hold i august 2025.

 

Ønsker man at søge om optagelse på forsvarslinjen, kan dette ske frem til og med 13. marts 2023.

 

Den 17. januar kl. 19 kan man høre om studieretningen til en fysisk orienteringsaften på Baltorp Business Gymnasium. Derudover vil der være en virtuel orienteringsaften den 1. februar.

Kontakt

For yderligere oplysninger kan man kontakte

 

NEXT Baltorp Business Gymnasium 

 

eller

 

Oberstløjtnant Henrik Jedig Jørgensen

Chef for Afdeling for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte på Forsvarsakademiet

Telefon:+45 72 81 73 12

E-mail: hejo@fak.dk