Ærmemærke

Foto: Christian Sundsdal

Formålet med undersøgelsen er at afdække, om der er overensstemmelse mellem de kompetencer, som sprogofficererne (dimittenderne) tilegner sig på uddannelsen, og de behov, der efterspørges af værnene (aftagerne). Derudover belyser undersøgelsen rammerne for sprogofficerernes førstegangstjeneste.

 

Undersøgelsen viser et generelt højt kompetenceniveau hos dimittenderne, men peger også på behov for en række initiativer til forbedring af uddannelsen, som Forsvarsakademiet snarest vil behandle. Chefen for Forsvaret Sprogskole, oberstløjtnant Frank Mathiassen udtaler i forbindelse med undersøgelsen:

 

”Helt overordnet giver dimittenderne udtryk for en særdeles positiv holdning til Sprogofficersuddannelsen. Vi stræber efter at justere uddannelsen løbende, så vi følger med udviklingen i en dynamisk virkelighed, og rapporten giver os mange gode indsigter hertil. Konkret er vi allerede i gang med at justere på uddannelsesordningen fra og med det hold, der møder ind på uddannelsen medio november i år.”

 

Undersøgelsen peger desuden på, at der er behov for at implementere initiativer, som kan forbedre rammer og vilkår for sprogofficererne efter endt uddannelse. Til dette tilføjede Frank Mathiassen:

 

”Vi vil også fra 2024 øge mulighederne for, at sprogofficererne i vores reserve i højere grad kan vedligeholde deres sprogfærdigheder samt deres militære færdigheder. Vi vil også undersøge, om vi i højere grad kan understøtte sprogofficerernes behov for at få bedre overblik over uddannelses- og karrieremuligheder i Forsvaret. Der er mange gode pointer i rapporten, og de vil alle blive taget seriøst i det videre arbejde med at vurdere, hvad vi kan gøre bedre fremover.”

 

Fakta

Undersøgelsen er gennemført fra oktober til december 2022 blandt sprogofficerer udnævnt i perioden fra juli 2019 til juli 2021. 43 ud af 57 inviterede sprogofficerer har besvaret undersøgelsen (75 %).

 

Denne undersøgelse adskiller sig fra de hidtidige dimittend- og aftagerundersøgelser gennemført ved Forsvarsakademiet, da den ikke medtager aftagerperspektivet. Aftagergruppen for sprogofficersuddannelsen skiller sig ud, sammenlignet med aftagerne for de andre officersuddannelser, ved både at have nationale og internationale aftagere. Aftagergruppen vil derved have meget forskellige behov afhængigt af karakteren af de missioner, som sprogofficererne deltager i og de opgaver, de løser. Grundet disse forhold har aftagerundersøgelsen i form af et standardiseret spørgeskema ikke været gennemført. Forsvarsakademiet vil derfor vente med at gennemføre en aftagerundersøgelse af sprogofficersuddannelse, indtil den rette metode hertil er på plads.

Læs rapporten

Ønsker du at dykke længere ned i rapportens resultater og konklusioner?

 

Find rapporten her