Deltagere FAK Vidennetværk

Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

I Forsvarsakademiets Vidennetværk fortsætter vi arbejdet med at styrke sammenhængen mellem forskning, udvikling og undervisning i praksis på vores uddannelser. Målet er, at vi styrker samarbejdet mellem institutter og skoler for at understøtte udvikling og kvalitet i uddannelserne på tværs af Forsvarsakademiet.

 

Med videndeling i netværk kan vi flytte vigtig viden og styrke sammenhængskraften på tværs af enheder og geografiske afstande, så vi kan udveksle erfaringer mellem vores medarbejdere, der er fordelt over hele landet. Vidennetværk er et ledelsesværktøj, der sikrer, at der er en kultur i organisationen, som understøtter videndeling blandt medarbejderne, og som sikrer en rød tråd mellem uddannelserne.

 

Netværk som ledelsesværktøj

Sammen med Susie Lynge fra Netværks Akademiet har vi afholdt to workshops, som skal skabe en netværkstankegang i organisationen og klæde chefer, ledere og tovholdere på til at drive og udvikle netværk.

 

I november afholdt vi en workshop for chefer og ledere med fokus på, hvad organiseret videndeling kræver af cheferne og lederne. Senest har vi afholdt en workshop i februar for nuværende og kommende tovholdere med fokus på, hvordan man skal facilitere og skabe inspiration i undernetværkene.

Fotos: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

På de forskellige workshops har vi blandt andet talt om, hvordan man kan bruge netværk som ledelsesværktøj, og hvordan netværk fungerer som videnskanaler. Netværk er nemlig centrale for at dele såkaldt ”tavs” viden. ”Tavs” viden adskiller sig fra kodificerbar viden, som er informationsviden. ”Tavs” viden er overvejelser, læring og processer, som vi hver især har gjort os. Den viden er central at få delt i netværk, så vi flytter og deler viden på tværs.