Rasmus Dahlberg

Rasmus Dahlberg er lektor ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier under Institut for Strategi og Krigsstudier. Foto: Kamilla Elming Lausten

I forelæsningen reflekterede han over den udvikling, som over det seneste halve århundrede har præget tænkningen i dansk beredskab og civilbeskyttelse, herunder implikationerne heraf for den militære opgaveløsning før, nu og i fremtiden.

 

Under overskriften ”Krig, kriser og katastrofer – fra totalforsvar til samfundssikkerhed” diskuterede Rasmus Dahlberg de definitoriske problemer, vi står over for med disse tre fundamentale begreber. Derefter trak han nogle historiske linjer fra oprindelsen af totalforsvarsbegrebet over Den Kolde Krigs tænkning om civilbeskyttelse frem til nutidens fokus på samfundssikkerhed.

 

Afslutningsvis diskuterede han læringspunkter fra COVID-19-krisen ud fra et krisestyrings- og samfundssikkerhedsperspektiv samt præsenterede forskningsprojektet RESECTOR, som i perioden 2023-2026 vil gennemføret af et nordisk konsortium med Forsvarsakademiet i spidsen og lektor Rasmus Dahlberg som leder.

 

Du kan se hele forelæsningen her: