CFS_Ghana2022_3

Konferencen bød blandt andet på oplæg om Nigerias erfaringer med at mindske pirateriangreb, fiskeri og afrikansk maritim sikkerhedsstruktur. Hüseyin Yücel, fungerende centerchef for Center for Stabiliseringsindsatser, var blandt oplægsholderne.

Regionalt samarbejde skaber det bedste fundament for at styrke maritim sikkerhed i Guineabugten.

 

Sådan lød konklusionen, da Center for Stabiliseringsindsatser ved Forsvarsakademiet afholdt konference i Ghana den 16. til 17. november.

 

Konferencen fokuserede på maritim sikkerhed, og hvordan sikkerhed i og omkring det vestafrikanske farvand skal forstås, nu hvor antallet af pirateriangreb er på det laveste niveau i 30 år.

 

I samarbejde med sine afrikanske samarbejdspartnere havde Center for Stabiliseringsindsatser derfor inviteret forskere, virksomheder og myndigheder til at deltage og bidrage til konferencen. Blandt de inviterede var både på lokale og internationale deltagere.

 

Aktørerne skulle bidrage til erfaringsudveksling, trusselsidentificering samt identificere muligheder, som kan forløse det økonomisk potentiale, der på sigt kan gavne hele den vestafrikanske region.

 

På nuværende tidspunkt er en række initiativer på tværs af landegrænser allerede blevet etableret. Ifølge konferencens deltagere er der dog fortsat behov for at skabe evne og vilje til at styrke initiativerne. Derfor var der også bred enighed blandt deltagerne om, at maritim sikkerhed er et regionalt sikkerhedsproblem, og af den grund er der behov for regionale løsninger.

 

Samarbejde mindsker maritim kriminalitet

Konferencen bestod af oplæg og debatter, hvor blandt andre Hüseyin Yücel, fungerende centerchef for Center for Stabiliseringsindsatser, Thomas Mandrup, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier, og ph.d.-studerende Rikke Haugeaard ved Institut for Strategi og Krigsstudier, deltog.

Programmet bød desuden på oplæg om Nigerias erfaringer med at mindske pirateriangreb, ulovlig-og ureguleret fiskeri i Guineabugten og evaluering af afrikansk maritim sikkerhedsstruktur.

 

CFS_Ghana2022_2

Konferencen blev afholdt i rammen af Freds- og Stabiliseringsfonden, og inkluderede samarbejdspartnerne Kofi Annan International Peace Training Center (KAIPTC), Ghana, og Security Institute for Governance and Leadership in Africa (SIGLA) ved Stellenbosch University, Sydafrika. Foto: Forsvarsakademiet.

 

Gentagne gange hæftede en række af oplægsholderne sig ved det historiske lave antal af pirateriangreb. Ifølge Katja Lindskov Jacobsen, seniorforsker ved Center for Militære Studier, kan udviklingen af pirateriangreb skabe et naturligt mulighedsvindue for, at andre sikkerhedsperspektiver kan få opmærksomhed og især perspektiver, som omhandler lokalsamfundets fiskeri og den tilhørende økonomiske værdikæde, som mange vestafrikanske befolkninger lever af.

 

Derfor ses samarbejde mellem sektorerne og på tværs af landegrænser som nødvendigt for at reducere maritim kriminalitet i regionen. Det gælder eksempelvis pirateri, ulovligt og ureguleret fiskeri, olietyveri og andre lignende forbrydelser, som krydser grænser og påvirker lokalsamfund i hele regionen.

 

Projekter skal kendetegnes ved vestafrikansk lederskab

Forsvarsakademiet og Center for Stabiliseringsindsatser udvikler og implementerer løbende projekter, der skal være med til at løse maritime udfordringer i Guineabugten.

 

For at sikre, at regionale aktører definerer udfordringer, behov og mulige løsninger, bygger alle projekterne på et ønske om vestafrikansk lederskab. For kun på den måde kan Vestafrikas kyststater udvikle en bæredygtig maritim strategi, der adresserer truslerne på lang sigt.

 

Projekterne varier i format, men Center for Stabiliseringsindsatser har tidligere afholdt konferencerne Maritime Dialogue Platform i samarbejde med den maritime industri. Konferencen havde til formål at identificere udfordringer inden for den nuværende sikkerhedsstrukturer.

 

Med den seneste konference i Ghana har det især handlet om at styrke det tværinstitutionelle samarbejde med Kofi Annan International Peace Training Center (KAIPTC) samt de inviterede, regionale aktører, forklarer Hüseyin Yücel, fungerende centerchef for Center for Stabiliseringsindsatser.

 

”Formålet med konferencen var at identificere nuværende trusler og skabe et større regionalt samarbejde, som adresserer transnational og organiseret kriminalitet til søs i en fælles indsats,” siger han.

 

Center for Stabiliseringsindsatser

Center for Stabiliseringsindsatser udviklinger og implementer stabiliseringsprojekter i konfliktområder. Centret agerer derfor som videns- og kompetencebank for stabiliseringsindsatser i områder, hvor Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet ønsker at iværksætte eller styrke dansk stabiliseringsengagement.

 

Centrets formål er at understøtte Forsvarets bidrag til stabiliseringsindsatser gennem projektimplementering, forskning og uddannelse i rammen af Freds- og Stabiliseringsfondens programmer. Kerneopgaverne indeholder blandt andet myndighedsbetjening i form af udvikling og implementering af stabiliseringsprojekter i konfliktområder samt undervisning i stabilisering – både som områdestudier og tematisk i stabilisering.

Konferencen blev afholdt i rammen af Freds- og Stabiliseringsfonden, og inkluderede samarbejdspartnerne Kofi Annan International Peace Training Center (KAIPTC), Ghana, og Security Institute for Governance and Leadership in Africa (SIGLA) ved Stellenbosch University, Sydafrika.

 

Den næste konference om maritim sikkerhed i Guineabugten planlægges afholdt i maj 2023.

Maritim sikkerhed i Guineabugten

Center for Stabiliseringsindsatser har tidligere afholdt konferencerne Maritime Dialogue Platform i samarbejde med den maritime industri. Konferencen havde til formål at identificere udfordringer inden for den nuværende sikkerhedsstrukturer.