Fregatten Absalon med Seahawk-helikopter under øvelse med SNMG1-styrken.

Foto: SNMCMG1 / Forsvaret

Det er velkendt at samarbejde mellem interessenter er påkrævet for at imødegå trusler mod søfartssikkerheden og for at skabe et sikkert miljø for den maritime industri at arbejde i. Mens interessenterne allerede samarbejder i et vist omfang, er der behov for at finde et fælles udgangspunkt for at forbedre samarbejdet. Dette kan gøres ved at opbygge tillid for at sikre informationsudveksling, undgå misforståelser og adressere de lange responstider på pirateri (og maritim kriminalitet generelt) i Guinea-bugten.

 

Af denne grund afholder Center for Stabiliseringsindsatser (CFS) ved Forsvarsakademiet en række af seminarer kaldet Maritime Dialogue Platform (MDP) som bringer personer fra maritime myndigheder og den maritime industri sammen. Målet er at identificere hindringer i samarbejdet, skabe anbefalinger til tiltag der kan forbedring af sikkerheden, opbygge relationer og skabe gensidig forståelse for fremtidige løsninger. Som et led i dette program organiserede CFS et seminar den 29. marts i Accra, Ghana, i tæt samarbejde med det multinationale maritime koordinationscenter (Multinational Maritime Coordination Centre, MMCC). 

 

De deltagende personer repræsenterede en bred vifte af interessenter, herunder den maritime industri (Mærsk, CMA-CGM, MSC, PIL, SOAAG, blandt andre) og søfartsmyndigheder (Ghana Navy, Maritime Authority, Ports and Harbors Authority, og MMCC'erne i Accra og Cotonou) og andre.

 

På mødet udtrykte den maritime industri stærk bekymring over sikkerheden for søfarende og den potentielle negative indvirkning på maritim handel. De opfordrede til, at væbnede vagter/privat sikkerhedspersonale får lovhjemmel til at gå ombord og yde beskyttelse på handelsskibe som en kortsigtet løsning med hurtig effekt. Dette vil imødekomme industriens bekymringer og købe tid for de regionale stater til at opbygge kapacitet og udvikle bæredygtige løsninger.

 

De maritime myndigheder fremhævede de fremskridt, der allerede er opnået. Informationsudveksling fungerer godt, og indsatsen mod pirater har været vellykket, men førte også til et skift i piraters modus operandi: Piratangreb finder i stigende grad sted langt fra kysten, hvor myndighederne har svære ved at nå ud og hvor responstiden derfor er længere.

 

Meningsfuld informationsudveksling

Blandt de emner, der blev diskuteret på seminaret, var informationsudveksling mellem myndigheder og industrien. Informationsudveksling inkluderer hændelsesrapportering, generel informationsdeling og facilitering af kontakt med andre relevante myndigheder. Den maritime industri fremhæver behovet for enkelhed i informationsudvekslingen, f.eks. ved at have et enkelt kontaktpunkt til regionale myndigheder. MMCC'erne kan tjene som et sådant omdrejningspunkt, fordi det dækker et stort område. Når man opererer på åbent hav, er det lettere at bestemme, hvilken zone man befinder sig i i modsætning til hvilket land, der har ansvaret for et område.

 

Det blev også diskuteret hvilke typer af oplysninger, der skal deles. For eksempel tøver kommercielle aktører med at dele navnene på skibe, der er involveret i en hændelse, fordi en offentliggørelse af navnet kan skade deres forretningsinteresser. Samlet set er det nødvendigt at etablere klare protokoller og SOP'er til informationsudveksling, der beskriver, hvem, hvornår og hvorfor information deles på et givet tidspunkt, og hvordan og til hvem disse oplysninger derefter deles. Det blev også fremhævet, at informationsudveksling skal knyttes tydeligt til handlinger, der træffes i forbindelse med en bestemt hændelse, hvis informationsudveksling skal føre til en forbedring af sikkerheden.

 

Anbefalinger:

  • MMCC'erne bør bruges til at facilitere informationsdeling: MMCC'erne kan fungere som et kontaktpunkt for adgang til informationsudveksling - både i tilfælde af hændelser og i forbindelse med generelle forespørgsler. MMCC'erne kunne kontaktes parallelt med andre institutioner (ikke i stedet for), for eksempel MDAT-GOG.
  • MMCC'ernes kontaktoplysninger bør gøres tilgængelige for kommercielle skibe og kaptajner: Kontaktoplysningerne for MMCC'erne, bemandet 24/7, bør medtages i selskabets instruktion til kaptajner for at sikre tilgængeligheden af et enkelt kontaktpunkt. MMCC'er og kommercielle aktører bør arrangere øvelsesopkald til MMCC'erne for at opbygge tillid.
  • Der bør oprettes protokoller om, hvordan informationsudveksling finder sted: Interessenter bør være enige om kommunikationslinjer (hvem ringer til hvem - og hvornår) og om hvordan data og information behandles (for eksempel i forhold til frigivelse af fartøjsnavne til offentligheden). Datavalidering bør faciliteres af rapporteringscentre.

 

Kapaciteter - kortvarige og langvarige

Staternes kapaciteter skal styrkes og grundlæggende årsager til pirateri skal behandles for at imødegå sikkerhedstrusler. Dette vil imidlertid tage mange år at opnå og vil afhænge af en række andre initiativer . Det presserende behov for kortsigtede løsninger kan imidlertid imødekommes gennem forskellige civile og militære stabiliseringstiltag. Brugen af luftstyrker til søfartssikkerhed er derfor en lovende udvikling, da den kan sikre en hurtig reaktion på hændelser.

 

De kommercielle aktører understregede behovet for bevæbnede vagter som et kortsigtet, hurtigt virkende tiltag. Selv om dette er dyrt, kompliceret og vil kræve strenge retningslinjer fra staterne, blev det præsenteret som den eneste løsning på kort sigt, der kunne imødegå industrien bekymringer. Brugen af bevæbnede vagter kunne derfor virke som en en midlertidig løsning, indtil de regionale staters kapaciteter forbedres.

 

Anbefalinger:

  • Bevæbnede vagter/privat sikkerhed bør tillades om bord på civile skibe, indtil staters kapaciteter er blevet styrket: Dette kræver strenge retningslinjer og være midlertidigt, indtil statskapaciteterne er blevet opbygget.
  • MMCC bør udpege områder med høj risiko og producere SOP'er for skibe om, hvordan skibene skal handle i disse. SOP'erne skal deles med kommercielle skibe og relevante interessenter.
  • Maritime handelstransportkorridorer og højrisikoområder bør udpeges til områder med øget pirataktivitet, f.eks. af MMCC'erne, og der skal produceres SOP'er om, hvordan man reagerer på angreb i disse områder.

 

Vejen frem

Seminaret var det andet led i Maritime Dialogue Platform projektet. Arrangørerne sigter mod at udvide formatet og justere det i overensstemmelse med erfaringerne fra seminaret og input fra deltagerne. CFS håber at kunne gennemføre endnu et seminar i 4. kvartal 2021 med et bredere regionalt fokus og udvidet deltagerkreds. MDP er et projekt under det danske maritime sikkerhedsprogram i Guineabugten, en del af Freds- og Stabiliseringsfonden.