1. Brigade råder over en række kapaciteter, der kan sikre overblik og hjælpe kampenhederne med at opklare i dybden.

En af disse kapaciteter er UAS (Unmanned Aerial System) -kompagniet, der med deres ubemandede Puma-droner kan overvåge et område og indhente informationer om, hvilken type modstander man står overfor og hvor modstanderen befinder sig.
På kamppladsen er dronen er højt værdsat redskab, der er med til at give 1. Brigades kampbataljoner viden og indsigt i, hvad der foregår bag de bakker og skove, der ligger foran dem.

Droneoperatørerne fra UAS-kompagniet indgår, sammen med EW-kompagniet, i 1. Intelligence, Surveillence and Reconnaissance Bataljonen ved Efterretningsregimentet.

1. Brigade råder over en række kapaciteter, der hjælper kampenhederne med at opklare i dybden. Bland andet benyttes Puma-droner til at overvåge et område og indhente informationer om fjenden. Foto: Mads Rolf Ahrenskjær

En drone var i september 2022 skyld i, at en redningshelikopter hverken kunne lande eller lette omkring Flyvestation Aalborg. Lignende problem har tidligere lammet flytrafikken i de engelske lufthavne Heathrow og Gatwick. I løbet af de seneste år er droner desuden blevet brugt til kamphandlinger, overvågning og sabotage blandt andet i Syrien, Nagorno-Karabakh og senest i Ukraine.

 

Derfor har Danmark nu sagt ja til at deltage i udviklingen af ny NATO-doktrin om forsvar mod droner. Manden, der sendte det afgørende svar afsted, var major Jakob Clod Asmund fra Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet.

 

”Hvis man i dag spotter en drone eksempelvis over en lufthavn, kan man i fredstid ikke gøre meget andet end at konstatere, at den er til stede. Vi har teknologien til at gøre noget ved det, men vi har ikke retningslinjerne for det. Derfor skal vi have en doktrin,” forklarer han.

 

Thetis deltager Multex ved Sjællands Odde, skydeøvelse med makingevær. Photo by CPO Brian Djurslev

Doktrin om forsvar mod droner skal efter planen fokusere på droner op til og med 150 kilo. Kategorien indeholder både små droner, som kan overvåge, samt større, der kan være udstyret med granater eller selv fungere som bomber. Myndigheder arbejder allerede på et skabe mere viden om forsvar mod droner både i Danmark og internationalt. I Søværnet træner man eksempelvis løbende skydeøvelser med droner. Foto: Brian Djurhus

 

Arbejdet er endnu i den spæde start, og det er derfor ikke fastlagt, om doktrinen kun vil fokusere på militære operationer eller også inddrage de civile aspekter.

 

Men ifølge major Jakob Clod Asmund har den teknologiske udvikling af droner betydet, at droner er blevet allemandseje, og i fremtiden forventer han, at man både i den civile og militære hverdag skal håndtere truslen fra droner på daglig basis.

 

”Derfor har vi brug for en fællesindsat og et fælles sprog,” understreger han.

 

Forsvarsakademiet er i kernen af doktrinudvikling

Jakob Clod Asmund har som major i Flyvevåbnet og underviser ved Forsvarsakademiet både undervist i og udviklet viden om militære luftoperationer og heriblandt brugen af droner, også kaldet UAS, Unmanned Aircraft Systems. Blandt andet derfor skal han nu med inddragelse fra alle værn og myndigheder i Forsvaret stå i spidsen for Danmarks bidrag til den nye doktrin.

 

Jakob_Clod_Asmund. Foto: Kamilla Elming Lausten

Jakob Clod Asmund er major i Flyvevåbnet, militæranalytiker og underviser ved Center for Luftoperationer. Han har i en årrække beskæftiget sig med luftoperationer herunder militære operationer, doktrinudvikling og operativ planlægning. Foto: Kamilla Elming Lausten

 

Ifølge major Karsten Marrup, chef for Center for Luftoperationer, vil den nye NATO-doktrin især fokusere på, hvordan myndigheder skal håndtere droner, frem for hvornår de skal håndteres.

 

”Man skelner ikke mellem, om droner er militære eller civile. Det er et spørgsmål, om hvad de bliver brugt til,” siger han og fortsætter:

 

”Hvis vi tager udgangspunkt i, om nogen vil os det ondt, er droner den største trussel her og nu. For droner er forholdsvist nemme at bruge, de kan nemt komme ind i landet, og de kan forholdsvist nemt udnyttes til at skabe stor irritation,” siger han.

 

Doktrinudvikling i Flyvevåbnet

Generelt udvikles doktriner for Flyvevåbnet i Flyvevåbnets Doktrinudvalg, som er ledet af major Karsten Marrup. Udvalget består af repræsentanter fra alle Flyvevåbnets wings samt Flyverkommandoen, Flyverhjemmeværnet, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet. Formelt set udvikler Center for Luftoperationer derfor doktriner på vegne af Flyvevåbnet. 

Da doktrinen om forsvar mod droner, C-UAS, bliver værnsfælles inddrages alle værn og myndigheder i stedet for Doktrinudvalget i processen. 

 

Derfor mener både Karsten Marrup og Jakob Clod Asmund, at NATO-landene bør tage risikoen for, at civile utilsigtet kan påvirke militære enheders arbejde, med i udviklingen af den nye doktrin.

 

”Forsvar mod droner skal ikke kun handle om forsvar mod dem, der vil os det ondt. Den skal også være rettet mod folk, der utilsigtet kommer til at forstyrre vores operationer ved eksempelvis at flyve i nærheden af en lufthavn eller andre områder, hvor droneflyvning ikke er tilladt,” siger Jakob Clod Asmund og refererer til redningshelikopteren i Aalborg, der hverken kunne lette eller lande i godt 10 minutter, fordi en drone i nærheden fløj højere, end loven tillader.

 

Doktriner former soldatens hverdag

Doktriner beskriver principperne for, hvordan eksempelvis luftoperationer skal udføres. Da Danmark ofte er indsat i internationale luftoperationer i samarbejde med andre nationer, retter Flyvevåbnet typisk indsatsen efter NATO-doktriner.

 

På den måde skaber doktriner en fælles forståelse for bestemte operationer eksempelvis på tværs af værn eller NATO’s medlemslande. Derfor er doktriner også med til at forme danske soldaters hverdag. 

 

Derudover er NATO-doktriner inden for luftoperationer værnsfælles. For i modsætning til Søværnet og Hæren krydser Flyvevåbnets domæne, luftrummet, konstant med andre domæner. Derfor vil doktrin om forsvar mod droner også få indflydelse på, hvordan Søværnet og Hæren skal forholde sig til droner.

 

”Du skal benytte de samme principper, uanset om du skal beskytte en flyvestation eller en flådestation. Opgaven kan variere i forhold til, om du i stedet skal forsvare et skib på åbent hav, men truslen vil stadigvæk komme fra luften,” pointerer Karsten Marrup og understreger, at forsvar mod droner er på linje med luftoperationer, som i sidste ende handler om at have magten over luftrummet.

 

Karsten_Marrup. Foto: Kamilla Elming Lausten

Karsten Marrup er Master i Military Operational Art and Science, major i Flyvevåbnet og chef for Center for Luftoperationer. Hans ekspertise er blandt andet luft- og rumoperationer, missiler og missilforsvar samt operativ planlægning. Foto: Kamilla Elming Lausten

 

Lignende behov går på tværs af alle NATO’s medlemslande, og derfor forventer både Jakob Clod Asmund og Karsten Marrup, at landene forholdstvist hurtigt når til enighed.

 

”Situationen og udviklingen af droner har fået alle i NATO til at erkende, at vi har brug for en doktrin om forsvar mod droner. Så det hjælper ikke, hvis nogen stirrer sig blind på en fodnote,” siger Karsten Marrup.

 

Teknologien dikterer begrænsninger og muligheder

Senest i krigen mellem Ukraine og Rusland er droner gentagne gange blevet brugt. Den 10. oktober 2022 blev de såkaldte kamikaze-droner eksempelvis brugt under angreb på Kiyv og andre større byer i Ukraine.

 

Kamikaze-droner findes i forskellige størrelser og vægtklasser, men de er alle selvflyvende enheder med sprænghoved. Tidligere er droner med improviserede granater blevet brugt af Islamisk Stat under Borgerkrigen i Syrien.

 

Det er den danske PUMA-drone, der hver eneste dag er på vingerne og sørger for sikkerheden omkring basen. ”Vores opgave er at overvåge området omkring basen for at imødegå trusler fra Islamisk Stat. Det gør vi ved hele tiden at observere området fra luften,” siger oversergent Morten, der er gruppefører for UASgruppen på Al Asad Airbase. Dronen er en amerikansk bygget PUMA AE. Den flyver i flere timer ad gangen og er typisk kun på jorden for at få skiftet batteri, inden den bliver sendt af sted igen.

For at imødegå trusler fra Islamisk Stat brugte Forsvaret blandt andet droner til at overvåge området omkring Al-Asad Luftbase i Irak i 2019. Foto: Simon Elbeck  

 

Efter planen skal doktrinen om forsvar mod droner blandt andet derfor indeholde beskrivelser af, hvordan den type af droner skal håndteres.

 

”Doktriner bygger generelt på en kombination af eksisterende teknologi, organisationens evner og erfaringer. Hvis der sker en ændring inden for nogen af de tre dele, skal det afspejles i doktrinen. Særligt i løbet af de seneste fem år er udviklingen og brugen af droner i konflikter eksploderet, og da vi kun vil se mere af det, har vi behov for en doktrin, som direkte forholder sig til udviklingen,” forklarer Karsten Marrup og pointerer, at man allerede arbejder på at skabe mere viden om forsvar mod droner både i Danmark og internationalt.

 

C-UAS

Doktrin om forsvar mod droner, C-UAS, skal efter planen fokusere på alle typer af droner op til og med 150 kilo – uanset, om dronen bliver brugt civilt eller til overvågning, sabotager og kamphandlinger.

 

Doktrinen vil derfor beskrive, hvordan man skal erkende og neutralisere dronerne. På nuværende tidspunkt kan man forsvare sig mod droner ved blandt andet at anvende lydbølger, fange dem med net, skyde dem ned eller ved at sløre sig for dronen. De eksisterende radarsystemmer har ofte svært ved at opdage droner under 150 kilo, og derfor skal doktrinen beskrive, hvordan systemerne bedre kan tale sammen.

 

På grund af den stigende brug af droner mener Jakob Clod Asmund, at danske tropper fremover vil skulle løse flere opgaver med droner og derfor også vil skulle have den nødvendige indsigt. Den endelige doktrin vil derfor blandt andet blive brugt til undervisning på Flyvevåbnets Officersskole og ved udsendelser.

 

”Det vil være utænkeligt at sende danske styrker på mission uden at have givet dem viden om forsvar mod droner, fordi soldaterne med meget stor sandsynlighed vil skulle forholde sig til droner på den ene eller den anden måde,” siger han og fortsætter:

 

”Til dagligt vil det i Forsvaret særligt være personel, som yder Force Protection, der vil have berøring med forsvar mod droner. Men afhængig af, om NATO-doktrinen også vil inddrage civile myndigheder, kan opgaven også ligge hos Politiet. I fredstid er det som udgangspunkt deres opgave at passe på danskernes sikkerhed, men med forsvar mod droner kan det meget muligt blive en fælles indsats,” afslutter han.

Kontakt ekspert

Karsten Marrup
E-mail: Kama@fak.dk
Telefon: 22435985

 

Jakob Clod Asmund
E-mail: Jaas@fak.dk
Telefon: 72817347

 

Andreas Graae
E-mail: Agra@fak.dk
Telefon: 42500054

Twitter Feed

Indhold fra Twitter kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.