Deltagere på kursus på Master i Militære Studier i samtale.

Foto: Forsvarsakademiet

MMS forbereder de studerende til stillinger på højeste ledelsesniveau samt efterfølgende chefniveau og lægger særligt vægt på at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske samt ledelses- og styringsmæssige problemstillinger. 

 

MMS udbydes som et samlet uddannelsesforløb, der giver titlen ”Master i Militære Studier”, samt endvidere som et enkeltmodulsforløb (dele af uddannelsen), som er det nødvendige militære supplement, hvis du har en civil master- eller kandidatuddannelse og ønsker at kvalificere dig til en stilling som officer på højeste funktionsniveau eller lignende civil stilling inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde. 

 

MMS-uddannelsen lægger særligt vægt på at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske samt ledelses- og styringsmæssige problemstillinger. På MMS bliver de studerende forberedt til stillinger på højeste ledelsesniveau samt efterfølgende chefniveau. Derfor vil det øgede optag også imødekomme Forsvarets og Forsvarsministeriets behov for MMS-uddannede officerer.

 

Der er studiestart for to hold på MMS henholdsvis den 7. november 2022 og den 8. maj 2023.

 

Operations- og Føringsuddannelsen

Officerer i Hæren og Hærhjemmeværnet kan desuden søge optagelse på OFU med henblik på optag 2021. Formålet med OFU er at give officerer i Hæren og Hærhjemmeværnet de uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne bestride landmilitære stillinger i operative nationale og multinationale stabe på brigade-, divisions-, korps- og Land Component-niveau. 

 

Både MMS og OFU gennemføres som ”blended learning” – en vekslen mellem tilstedeværelsesperioder og distancelæringsaktiviteter.

Ansøgning til MMS og OFU

Ansøgning til både MMS og OFU er nu åbent og løber frem til den 1. maj 2022. Dette gælder for ansøgning om optagelse til begge hold MMS samt OFU 2022E og 2023F