Public Governance in Denmark

Foto: Emerald Publishing

Verden er i brænd, og regeringer verden over søger svar på, hvordan de skal håndtere det 21. århundredes store politiske, økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer. I de senere år har en række internationale forskere, politikere og kommentatorer udpeget de nordiske lande, og især Danmark, som modelsamfund, der har håndteret mange af disse udfordringer med bemærkelsesværdig effektivitet. Andre har advaret mod at efterligne Danmark ved at tegne et billede af et dysfunktionelt socialistisk samfund med høje skatter, lav jobmotivation og generel mangel på privat initiativ.

 

”Public Governance in Denmark: Meeting the Global Mega-Challenges of the 21st Century?” tilbyder en nuanceret analyse af, hvordan offentlig styring udøves i Danmark. I bogens 14 kapitler undersøges det, hvordan Danmark håndterer nogle af tidens allermest alarmerende samfundsproblemer, som truer med at destabilisere vestlige samfund, herunder ulighed og arbejdsløshed, politisk polarisering, faldende tillid og demokratisk legitimitet, migrationsstrømme, cyberangreb og klimahændelser.

 

Bogen viser, hvordan de seneste to årtiers reformer i den offentlige sektor har forvandlet den danske velfærdsstat til en blanding af en neo-weberiansk stat, der fokuserer på økonomisk vækst, effektivitet og brugertilfredshed, og en bemyndigende stat, som involverer mange niveauer og sektorer i at samskabe løsninger på komplekse problemer. Det er dog ikke alle danske reformer, der har været lige vellykkede, og nye problemer kalder på yderligere reformer i de kommende år. Bogen peger således på en række områder, hvor den danske stat kan og skal udvikle sine styringskapaciteter for fortsat at kunne følge med i en verden i opbrud.

 

”Public Governance in Denmark” henvender sig til forskere, undervisere og studerende inden for offentlig styring, forvaltning og politik samt policy-professionelle, der analyserer, designer og evaluerer offentlige politikker, styringsstrategier og -værktøjer. Antologien er redigeret af adjunkt i offentlig styring og organisation Andreas Hagedorn Krogh (Institut for Ledelse og Organisation ved Forsvarsakademiet), lektor i offentlig forvaltning Annika Agger (Roskilde Universitet) og professor i public policy og performance management Peter Triantafillou (Roskilde Universitet).

 

 

Læs bogen

Bogen kan købes som e-bog og som hardcopy via forlagets hjemmeside.