Screenshot fra workshop

Begge workshops er en del af Forsvarsakademiets stabiliseringsengagement, som har fokus på kapacitetsopbygning af irakiske sikkerhedsinstitutioner. Foto: Center for Stabiliseringsindsatser, Forsvarsakademiet

Begge workshops foregik i rammen af Freds- og Stabiliseringsfondens program for Irak i samarbejde med NATO’s Defence Education Enhancement Programme og NATO Mission Iraq (NMI).

 

Projektet understøtter NMI med kapacitetsopbygning af irakiske sikkerhedsinstitutioner og rådgivning om sikkerhedssektorreformer. Til workshoppen deltog forskere, rådgivere og koordinatorer fra Irak, Danmark og Tjekkiet samt NATO personel i Irak.

 

Cyberkrigsførelse i lokal kontekst

Ved den første workshop blev der leveret oplæg af nuværende DEEP rådgiver og Ph.d. ved Institut for Militær Teknologi, Jeppe T. Jacobsen Præsentationen adresserede, hvordan cyberkrigsførelse skal forstås og håndteres i en irakisk kontekst, hvor IT sikkerhed er alt afgørende for de irakiske sikkerhedsinstitutioners evne til at beskytte deres research og generelle arbejde.

 

De irakiske repræsentanter efterspurgte konkrete læring- og undervisningsplaner, som vil kunne bruges til at undervise irakiske officerer omkring cyber krigsførelse og sikkerhed.

 

Workshop om publicering af forskningsartikler

Til den anden workshop blev der leveret oplæg af Dr. Dominika Kosárová fra det tjekiske Centre for Security and Military Strategic Studies og Dr. Haidar Askar fra SSRC. Workshoppen søgte at kaste lys over samt skabe en fælles forståelsesramme for publicering af forskningsartikler i tidsskrifter.

 

Dr. Kosárová introducerede indledningsvist standarden for at publicere i europæiske tidsskrifter og uddybede processen for at indsende en akademisk artikel. Endvidere fremhævede hun en række spørgsmål, som forskere bør tage kritisk stilling til, før de indsender en akademisk artikel. Endelig videregav hun en række gode råd, som forskere kan tage udgangspunkt i, når de skriver forskningsartikler.

 

Dr. Haider fortalte derefter om den interne proces i SSRC, når forskere fra instituttet producerer forskningsartikler. Dr. Haider belyste i den forbindelse de vigtigste elementer i udarbejdelsen af forskningsartikler samt hvilke formaliteter, der skal være til stede.

 

Stabilisering og kapacitetsopbygning

Webinaret udgjorde et vigtigt skridt i det fremadrettet engagement, hvor Forsvarsakademiet bidrager til kapacitetsopbygning af de irakiske sikkerhedsstyrkers uddannelsesinstitutioner sideløbende med indhentning af data og viden til egen undervisning og forskning.

 

CFS og SSRC planlægger et fysisk seminar i til Forsvarsakademiet København i maj 2022.