Soldater fra XIII Lette Infanteribataljon under eskortekørsel i Bagdad.

Danmark stod i spidsen for NATOs rådgivningsmission i Irak fra december 2020 til 10. maj 2022. Foto: Tue Skals / Forsvarskommandoen.

Krigen i Ukraine har globale konsekvenser. En sårbar økonomi og en genopblusset stormagtskonkurrence kan føre til sikkerhedspolitiske udfordringer i Mellemøsten, som direkte og indirekte påvirker Danmark.

 

Derfor fortsætter Forsvarsakademiet samarbejdet med det irakiske forsvarsakademi, Defence University for Higher Military Studies, og har i den forbindelse afholdt et seminar i Bagdad, Irak. 

 

Beslutningen betyder, at Forsvarsakademiet fortsætter med at støtte det irakiske forsvars evner til at uddanne soldater også kaldet Professional Military Education. Samarbejdet omfatter derfor også en række andre irakiske partnere.

 

Forsvarsakademiets bidrag sker som en del af Freds– og Stabiliseringsfondens program for Irak og Syrien.

 

Programmet trådte i kraft tilbage i 2020. Siden da har Forsvarsakademiet bidraget med viden til, hvordan Irak sikrer forbindelse mellem forskning, undervisning og uddannelse af officerer, og hvordan aktuelle sikkerhedspolitiske dynamikker påvirker disse. I den forbindelse har Forsvarsakademiet desuden afholdt årlige konferencer i Bagdad og København.

 

Beslutningen om at forlænge samarbejdet blev bestemt under det seneste seminar i Irak.

 

Seminaret fandt sted den 6. til 9. december og fokuserede på de globale og regionale konsekvenser af krigen i Ukraine set fra et mellemøstligt perspektiv. Seminaret gav derfor anledning til at vidensdele om krigens effekter, fremtidige aktiviteter samt behovet for at styrke samarbejdet.

 

Fra irakisk side blev det gjort klart, at kriser - som corona-pandemien og krigen i Ukraine – viser potentielle globale udfordringer med langtrækkende effekter. For at imødegå disse udfordringer søger Irak partnerskab med NATO-lande, som skal fremme økonomisk og politisk stabilitet i Irak og Mellemøsten.

 

Vidensdeling styrker forskning og uddannelse

Seminaret blev organiseret i samarbejde mellem Center for Stabiliseringsindsatser ved Forsvarsakademiet og det irakiske forsvarsakademi, Defence University for Higher Military Studies.

 

Undervejs præsenterede forskere og militær analytikere fra begge institutioner deres perspektiv på, hvordan krigen i Ukraine eksempelvis har påvirket olie- og gaspriser, fødevaresikkerhed samt de globale og regionale konsekvenser af krigen herunder øget militarisering og protektionistisk politik.

CFS_Bagdad2022

På seminaret deltog blandt andre dekanen fra Iraks forsvarsakademi, chefen for Forsvarsakademiet samt en rækkke eksperter fra fra begge institutioner. Foto: Forsvarsakademiet.

Udover selve seminaret gav besøget i sig selv mulighed for at videreudvikle Danmarks relation til Irak. Det skete blandt andet ved, at parterne delte viden i rammen af NATO Mission Iraq (NMI).

 

På samme måde diskuterede parterne, hvordan samarbejdet på længere sigt kan udvikle sig. I den sammenhæng blev muligheden for at implementere en tredje regional forankret partnerinstitution diskuteret.  Tiltaget vil ifølge parterne gøre det lettere at afholde større internationale seminarer med udgangspunkt i Mellemøsten og promovering af regional stabilitet.

 

NATO Mission Iraq

Danmark har siden 2018 bidraget til NATO’s indsats i Irak - NATO Mission Iraq. Det sker for at imødegå truslen fra terrorisme, herunder særligt fra Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL). Dermed bidrager indsatsen til en større grad af tryghed og sikkerhed i Irak, i regionen og dermed også i Danmark. NATO Mission Iraq er en trænings- og uddannelsesmissionen, der supplerer og understøtter koalitionens træningsindsats i Irak.

 

Fra Forsvarsakademiet deltog blandt andre chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg, samt sektionschef Annemarie Peen Rodt og major Kristian Lindhardt fra Institut for Strategi og Krigsstudier. Blandt arrangørerne var centerchef David Vestenskov og Mikkel Ørum Andersen fra Center for Stabiliseringsindsatser.

 

Udover delegationen fra Forsvarsakademiet omfattede deltagerlisten en række samarbejdspartner. Heriblandt var præsidenten for Iraks forsvarsakademi, generalløjtnant Saad Mezher Mohsin al Allak, samt dekan generalmajor Ahmad Amran og brigadegeneral Özgur Demir og generalmajor Ahmed Ali Hussain Tememi. Derudover deltog den danske ambassadør til Irak, Christian Thorning, og den danske forsvarsattache, Flemming Geert.

 

Parterne planlægger at mødes næste gang i maj 2023.

Dansk samarbejde med Irak

Siden 2020 har Forsvarsakademiet bidraget til Freds– og Stabiliseringsfondens program for Irak og Syrien. Programmet bidrager til uddannelse af Iraks egne styrker ved blandt andet at sikre en tråd mellem forskning, undervisning og uddannelse.

 

Programmet giver desuden mulighed for at indsamle viden til Forsvaret fra den skarpe ende i stabiliseringsindsatsen. Til dagligt står Center for Stabiliseringsindsatser for at levere Forsvarsakademiet bidrag til programmet.

 

For løbende at koordinere indsatsen afholder Center for Stabiliseringsindsatser hvert år fire webinarer og to seminarer i samarbejde med de irakiske samarbejdspartnere.