Den danske nanosatellit Ulloriaq i kredsløb om Jorden.

Foto: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Rumoperationer bliver en mere væsentlig del af militære operationer. For med den teknologiske udvikling er brug af GPS, overvågning og satellitkommunikation blevet afgørende for moderne krigsførelse.

 

Rumoperationer bliver derfor en mere integreret del af Forsvarets daglige aktiviteter. Det skærpede fokus betyder, at Center for Luftoperationer ændrer navn til Center for Luft- og Rumoperationer og øger fokus på undervisning og viden om rumoperationer.

 

Ifølge major Karsten Marrup, chef for Center for Luft- og Rumoperationer, betyder det skærpede fokus, at centeret kan udvikle ny viden om rumoperationer til gavn for både Forsvaret og Danmark.

 

”Vi er glade for at kunne tilføje flere ressourcer til opbyggelsen af viden om rumoperationer. Det er et område, vi i mange år har fulgt med i fra sidelinjen, men nu har vi mulighed for virkelig at fordybe os i det, og dermed også bidrage med forståelse og undervisning til gavn for Forsvaret,” siger han.

 

Rumoperationer

Rumoperationer er brug og integration af de midler, der findes i rummet. Eksempelvis brug af GPS, satellitter og overvågning. Rumoperationer har derfor indflydelse på alle værns evne til at løse opgaver både operativt og i stabe. Af samme grund bliver rumoperationer en fast del af undervisningen på alle officersskoler.

 

Fremover skal centeret eksempelvis udvikle nye måder, hvorpå hele Forsvaret kan få gavn af rumoperationer, og bidrage med vidensdeling på tværs. Det kan eksempelvis være viden om rumvejr, hvordan satellitter kan bruges til at frembringe informationer og hvordan enkelte enheder kan få den nødvendig information inden, under og efter en operation.

 

Danmark følger USA og NATO

USA var den første nation til at erklære rummet for et separat operativt domæne. Senere i 2019 gik NATO samme vej, og nu følger Danmark trop.

 

Forsvarsakademiets øgede opmærksomhed på rumoperationer sker som følge af, at Forsvaret udvider med en rumenhed, som bliver en del af staben i Forsvarskommandoen. Tiltaget blev besluttet som en del af den Arktiske Kapacitetspakke.

 

Aftalen blev indgået i 2021 af den daværende regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Med aftalen bliver Forsvarets evne til at følge og overvåge de stadig stigende aktiviteter i Arktis og Nordatlanten styrket markant gennem investeringer i højteknologiske ubemandede systemer og kapaciteter.

 

Den 1. december udvider det omdøbte Center for Luft- og Rumoperationer derfor med en ny faglærer i luft- og rumoperationer, kaptajn Rasmus F.H.B. Ross. Derudover bliver major Jakob C. Asmund centrets nye specialist i rumoperationer og skal i den kommende tid udvikle centrets kompetencer inden rumoperationer.

 

Rummet som krigsdomæne

Som krigsdomæner er rummet og luften også en del i konceptet Multi-Domain Operations, hvor enheder fra flere domæner samarbejder om en operation eksempelvis til lands, til vandet eller i cyber. Konceptet er under udvikling på Forsvarsakademiet også Center for Luft- og Rumoperationer bidrager med forskning og udvikling.

 

I forlængelse af dette afholder Center for Luftoperationer et webinar om Multi-Domain Operations og Luftmagt, hvor blandt andre Jakob C. Asmund vil holde oplæg. Webinaret er åbent for alle ansatte i Forsvaret.

Center for Luft- og Rumoperationer logo

Motto: Ad caelum et ultra. To heaven and beyond. Heraldik: Sværdet symboliserer mod, kamp, åndeligstyrke og sejr (da det vender opad). Skæftet på sværdet er det samme som på Forsvarsakademiets våbenskjold. Vingerne på sværdet er de samme som Flyvevåbnets vinger. Stjernebilledet Skytten symboliserer, at centeret er født den. 1. december. Himlen er i Flyvevåbnets blå farve og toner sig op i sort, der symboliserer rummet.

Kontakt ekspert

Karsten Marrup
E-mail: kama@fak.dk
Telefon: +45 22 43 59 85

 

Jakob Clod Asmund
E-mail: jaas@fak.dk
Telefon: +45 72 81 73 47