Forfatterne til bogen om Admiral Garde Søren Nørby og Rasmus Dahlberg

Bogens forfattere Rasmus Dahlberg (t.v.) og Søren Nørby (t.h.). Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Tirsdag den 3. august 2021 udkom bogen ”Admiral Garde: Karrieren, katastrofen og konsekvensen” af Søren Nørby og Rasmus Dahlberg, begge forskere ved Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier.

 

Admiral Hans Jørgen Garde nåede kun at være forsvarschef i blot 124 dage, før han og otte andre omkom ved en tragisk flyveulykke den 3. august 1996. Flyvevåbnets Gulfstream III F-330 havarerede denne dag imod en fjeldside under indflyvningen til Vágar Lufthavn på Færøerne. Om bord var, ud over forsvarschefen, hans hustru, tre medlemmer af hans stab og fire besætningsmedlemmer.

 

På udgivelsesdagen for bogen deltog forfatterne i afsløringen af et mindesmærke for de omkomne ved flyveulykken på Færøerne i 1996, hvor forsvarschef Hans Jørgen Garde og hustru samt syv andre ombordværende omkom under indflyvning til Vágar Lufthavn. Du kan læse mere om markeringen af mindesmærket her

 

Torsdag den 12. august – på 25-årsdagen for den officielle bisættelse af Garde-parret i Holmens Kirke i København – blev bogen præsenteret ved en reception på Forsvarsakademiet. Blandt de tilstedeværende var forsvarschef general Flemming Lentfer, de tidligere forsvarschefer Jørgen Lyng, Christian Hvidt og Tim Sloth Jørgensen, pårørende til lektor Anna Garde og admiral Hans Jørgen Garde samt cirka 100 interesserede eksterne og ansatte i Forsvaret.

 

Dagen blev markeret med bevægende ord

”Når jeg som søofficer i dag læser bogen om Garde, er det stadig som at gå gennem memory lane med det persongalleri og de skibe, der beskrives undervejs i beretningen,” sagde chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg, i sin velkomst, hvori han også mindedes selv at have gået på hold med ”VIC”, fartøjschefen på ulykkesflyet.

 

Derefter talte forsvarschef general Flemming Lentfer, som tog udgangspunkt i de afgørende ”JFK-øjeblikke”, hvor alle kan huske, hvor de var, da de hørte en bestemt nyhed:

 

”For efterkrigsbørnene var det netop mordet på John F. Kennedy i 1963, og for min generation er det Berlinmurens fald i 1989 og terrorangrebene den 11. september 2001, som står som skelsættende begivenheder. Men også organisationer kan have sine ”JFK-øjeblikke”. Sådan ét var flyveulykken på Færøerne den 3. august 1996 for Forsvaret, hvor forsvarschef admiral Hans Jørgen Garde og hans hustru Anna Garde sammen med tre medlemmer af forsvarschefens stab samt fire besætningsmedlemmer omkom,” sagde forsvarschefen i sin tale.

Forsvarschef general Flemming Lentfer ved receptionen for bogen om Admiral Garde

Forsvarschef general Flemming Lentfer. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Tidligere forsvarschef general Christian Hvidt holdt dagens længste og mest bevægende tale. Han var i 1996 chef for Forsvarsstaben og tog over som fungerende forsvarschef, da nyheden om den tragiske ulykke på Færøerne nåede ham i Nymindegablejren i Vestjylland.

 

Christian Hvidt fortalte om de hektiske døgn, hvor Forsvarskommandoens krisestab på samme tid skulle tage hånd om de efterladte, sørge for hjemhentning af de omkomne og planlægge en officiel bisættelse i Holmens Kirke med 1.200 gæster fra ind- og udland. Afslutningsvis læste generalen den tale, han holdt ved modtagelsen af kisterne på Holmen i København søndag den 11. august 1996. Et uddrag lød:

 

”Ni mennesker har mistet livet. Forsvaret har mistet otte prægtige mænd, herunder vores højt estimerede øverste chef, Admiral Hans Garde. Mange gange siden sin tiltræden har forsvarschefen sagt: ’Vi er på det vindende hold. Vi tabte ikke Den Kolde Krig. Det viser, at det kan betale sig at have et forsvar og en forsvarspolitik’. Vi vil med stolthed fortsætte vores gerning i forsvarschefens ånd”.

Tidligere forsvarschef general Christian Hvidt ved receptionen for bogen om Admiral Garde

Tidligere forsvarschef general Christian Hvidt. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Gardes rolle i nyere forsvarspolitisk historie

Netop Hans Jørgen Gardes rolle i nyere forsvarspolitisk historie var temaet for professor Mikkel Vedby Rasmussen fra Københavns Universitet, som i sit indlæg satte Gardes karriere og eftermæle ind i et større perspektiv. Hans hovedkonklusion var, at Garde sammen med sine forgængere og efterfølgere faktisk løste den svære opgave at omstille dansk forsvar fra territorialforsvar til internationalt fokus ganske godt.

 

Hans Jørgen Gardes yndlingsudtryk ”Hold selskabet samlet og ro i båden!” blev flere gange brugt af oplægsholderne til at beskrive admiralens ledelsesstil, der inspirerede adskillige af de tilstedeværende. Også forfatternes beskrivelse af Hans Jørgen Garde som et eksempel på den ”akademisk officer” gik igen i indlæggene.

Professor Mikkel Vedby Rasmussen fra Københavns Universitet ved reception for bogen om Admiral Garde

Professor Mikkel Vedby Rasmussen fra Københavns Universitet ved receptionen for bogen om Admiral Garde

Afslutningsvis præsenterede adjunkt Søren Nørby og adjunkt Rasmus Dahlberg baggrunden for og opbygningen af bogen, som tog sin begyndelse i juni 2018, da en højtstående færøsk politimand nævnte for den ene af forfatterne, at han havde været indsatsleder på fjeldet i timerne efter ulykken. Forfatterne besøgte igen Færøerne i august 2020 for at gennemføre interviews med øjenvidner og andre involverede.

 

Om bogen

”Admiral Garde: Karrieren, katastrofen og konsekvensen” fortæller historien om Gardes karriere fra tiden i Torpedobådseskadren i 1960’erne over hans år som underviser på både Forsvarsakademiet og civile universiteter til de større chefposter i Søværnets Operative Kommando og Forsvarsstaben, inden han den 1. april 1996 blev udnævnt til forsvarschef – den højeste post i Forsvaret. Både Gardes operative virke, ledelsesstil og akademiske meritter beskrives og sættes ind i den større sammenhæng, han og Forsvaret virkede i under og efter Den Kolde Krig.

Kontakt

For yderligere oplysninger om bogen kontakt venligst forfatterne:

 

Søren Nørby

Telefon: +45 20 68 68 47

E-mail: sono@fak.dk

 

Rasmus Dahlberg

Telefon: +45 30 70 39 92

E-mail: rada@fak.dk