Vinderne af Forsvarets Uddannelsespris 2021, træningsvejledere Maria K. Albrechtsen og Anders R. Thomsen fra Center for Militærfysisk Træning.

Vinderne af Forsvarets Uddannelsespris 2021, træningsvejledere Maria K. Albrechtsen og Anders R. Thomsen fra Center for Militærfysisk Træning. Foto: Forsvarsakademiet

Træningsvejledere Maria K. Albrechtsen og Anders R. Thomsen fra Center for Militærfysisk Træning Team Region MIDT har i forbindelse med covid-19 hjemsendelsen fremstillet læringsvideoer, der blev formidlet via Forsvarsministeriets Personalestyrelse og udgivet til brug for alle på YouTube. Træningsvideoerne er blevet anvendt af kommende værnepligtige som forberedelse til deres personlige mentale- og fysiske træning. Du kan se videoerne her.

 

Fleksibilitet og kreativ tilgang til læring blandt de nominerede

Der var i alt fem nominerede til prisen, der var blevet udvalgt, da de i særlig grad har haft en positiv indvirkning på deres respektive uddannelser og områder. Flere af de nominerede har udvist en særlig grad af fleksibilitet og kreativ tilgang til læring som følge af de udfordringer, der opstod under covid-19. De har skabt nye muligheder for at gennemføre uddannelser og forberedelse af uddannelse under svære vilkår ved hjælp af nytænkende og innovative løsninger og metoder. De nominerede bidrager til mere viden, bedre overblik, højere faglighed og ikke mindst kvalitetssikring af uddannelsesaktiviteter.

 

De fem nominerede til Forsvarets Uddannelsespris 2021 var:

  • SSG Morten Holmgaard med It- og cyberuddannelse på højeste niveau
  • KL Søren E. Marcussen og OS ”Jonas” med Evalueringsplatformen
  • Faglærerne og produktionsstøtte ved CST med Innovative og fremsynede Faglærere ved CST
  • Uddannelseschef Mads Blaabjerg Nielsen
  • Træningsvejledere Maria K. Albrechtsen og Anders R. Thomsen

 

Forsvarets Uddannelsespris sætter fokus på de mange dedikerede medarbejdere inden for uddannelse og læring i Forsvarsministeriets koncern. Prisen har til formål at påskønne de spændende og inspirerende undervisnings- og udviklingsprojekter, der bliver gennemført, og sætter fokus på de medarbejdere, der yder noget særligt i dagligdagen til glæde, inspiration og nytte for de studerende.

 

 

Uddannelseskonference med fokus på læring i praksis og praksis i læring

Konferencen blev afholdt d. 30. september til 1. oktober og var den første fysiske afholdte uddannelseskonference i to år. I oktober 2020 og april 2021 afholdt vi uddannelseskonferencen online, og denne gang gennemførte vi konferencen i hybridform, hvor det var muligt at følge med i udvalgte plenumindlæg online.

 

Konferencen havde temaet ”Læring i praksis – praksis i læring”, og gennem tre workshopsrunder var der blandt andet fokus på adaptiv læring, strategisk organisering af lærerkompetencer og social dynamik i onlinerum.

 

Der blev holdt oplæg fra blandt andet generalløjtnant Kenneth Pedersen, chef for Forsvarsstaben, der talte om hvordan vi fortsat kan og skal udvikle Forsvarets Uddannelser, og hvordan digitale løsninger kan være et bidrag til at styrke uddannelserne. Kommandørkaptajn Geir Isaksen fra Forsvarets Høgskole talte om problembaseret læring og flipped classroom, og dr. Pæd. Mads Hermansen holdt oplæg om professionsfortælling og refleksiv læring.

 

Flyverkommandoen, Flyveskolen og VR Pilot gav også et indblik i, hvordan vi kan bruge virtual reality som simulationstræning på uddannelserne, og konferencedeltagerne fik selv mulighed for at prøve simulationstræningen.

Forsvarets Uddannelsespris

Forsvarets Uddannelsespris sætter fokus på de mange dedikerede medarbejdere inden for uddannelse og læring i Forsvarsministeriets koncern og har til formål at påskønne de spændende og inspirerende undervisnings- og udviklingsprojekter, der bliver gennemført.