MH-60R Seahawk maritim helikopter flyvning i Godthåbsfjorden

Foto: Steffen Fog

Rapporten ”Hybrid CoE Research Report 4: Security and hybrid threats in the Arctic: Challenges and vulnerabilities of securing the Transatlantic Arctic” er udgivet af det EU og NATO støttede European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE). Rapporten fokuserer på, hvordan hybride trusler spiller ind på den sikkerhedspolitiske og militære udvikling i Arktis, hvor især overlappende beslutningsprocesser på national og sub-national niveau samt en til tider uklar kompetencefordeling skaber risici og sårbarheder.

 

Hvad betyder Kinas strategiske interesser i Arktis for arktiske småstater?

Camilla T. N. Sørensen, lektor ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier (CAS) ved Forsvarsakademiet, har skrevet kapitlet ” China and the Arctic: Establishing presence and influence”. Hun fremhæver især, hvordan Beijings ambition om at etablere Kina som en respekteret og indflydelsesrig arktisk aktør afspejler langsigtede strategiske interesser, hvorfor de kinesiske aktiviteter særligt inden for forskning, ressourceudvinding og infrastruktur vil øges.

 

I kapitlet beskriver Camilla, at det må forventes, at Kina på sigt vil udfordre juridiske og institutionelle rammer, som giver forrang til arktiske stater. Det kommer samtidig med, at den tiltagende stormagtskonkurrence mellem USA, Kina og Rusland, som udspiller sig på et væld af områder, også øger presset på samarbejdet mellem de arktiske stater. Det øger behovet for, at de arktiske småstater, herunder Kongeriget Danmark, opruster på viden og kompetencer, som sikrer en selvstændig evne til at identificere og håndtere risici og sårbarheder.

 

Den nye rapport har bidrag fra eksperter fra Hybrid CoE, Deakin University, Conference of Defence Associations Institute (CDA Institute) og Fridtjof Nansen Institute.

 

Samarbejde mellem Hybrid CoE og CAS

Rapporten er et resultat af et længere samarbejde mellem Center for Arktiske Sikkerhedsstudier (CAS) og The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE).

 

Samarbejdet omfatter også Table Top Exercise: Hybrid Threats in the Arctic, som blev afholdt på Forsvarsakademiet i efteråret. I denne Table Top Exercise – som er en form for wargaming – skulle deltagerne skulle beskæftige sig med det hybride spektrum i Arktis. 

 

Camilla T. N. Sørensen er også en af redaktørerne bag bogen Sikkerhedspolitik i Arktis og Nordatlanten, der har bidrag fra flere forskere og militæranalytikere fra Forsvarsakademiet.