Deltagere til Table Top Exercise: Hybrid Threats in the Arctic

Foto: Adam Magyar, Forsvarsakademiet

Hybride trusler er et tiltagende fænomen, som Forsvaret skal forholde sig til. Hybride trusler inkluderer blandt andet cyberangreb, påvirkningskampagner etc. De er kendetegnet ved at være svære at definere i konventionel forstand, da de befinder sig i gråzonen mellem krig og fred

 

Derfor har Center for Arktiske Sikkerhedsstudier ved Forsvarsakademiet i denne uge afholdt ’Table Top Exercise: Hybrid Threats in the Arctic’ i samarbejde med den EU-finansierede tænketank The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (CoE Hybrid) og hollandske TNO, som er en selvstændig forskningsorganisation. På øvelsen skulle deltagerne beskæftige sig med det hybride spektrum i Arktis.

 

Repræsentanter fra Forsvaret, ambassader og folk fra akademia fra blandt andet Finland, Norge, Canada, USA og England deltog.

 

Formålet med øvelsen var at skabe et fagligt netværk og sikre høj viden på området, så det fremadrettet kan anvendes i undervisningen på Forsvarsakademiet.

 

Øvelsen bidrager med faglige indspil til forskningen i Center for Arktiske Sikkerhedsstudier, og øvelsen muliggør, at vi kan få nye indsigter i den forskning, som andre foretager i det hybride spektrum i Arktis.

Hvad er en Table Top Exercise?

Table Top Exercise er en form for wargaming hvor hvor man kan springe i tid, hvilket giver mulighed for at fordybe sig i specifikke temaer som f.eks. hybride trusler og lave nedslag i tidsperioder.

 

Det er en form for konfliktspil, der muliggør, at man kan pause øvelsen, diskutere de beslutninger, man har truffet og gå tilbage i tiden og foretage ændringer i beslutningerne.