Elev på Flyvevåbnets Sergentskole

Foto: Forsvarsakademiet

Det betyder, at de grundlæggende sergentuddannelser for alle tre værn nu er niveaugodkendt, og det styrker anerkendelsen af sergenternes uddannelsesmæssige kompetencer.

 

Med niveauvurderingen bliver uddannelsens samlede mål og læringsudbytte – det vil sige viden, færdigheder og kompetencer – og den løbende evaluering af uddannelsen vurderet.

 

Den godkendte niveauvurdering er dermed en anderkendelse af kvaliteten på sergentuddannelsen, herunder det samlede mål for læringsudbytte, undervisernes kvalifikationer og undervisningsevaluering på uddannelsen.

 

De grundlæggende sergentuddannelser er alle blevet indplaceret på niveau 4 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, der i det civile uddannelsessystem svarer til eksempelvis grundforløb og enkeltfag på erhvervsuddannelser.

 

Styrker anerkendelsen af sergentens uddannelsesmæssige kompetencer

Samtidig medvirker niveauvurderingen også til at, at sergentens uddannelsesmæssige kompetencer bliver anerkendt. Det kan bidrage til, at sergentens muligheder styrkes i forhold til at få merit og realkompetencevurdering inden for både civil og militær uddannelse.

 

Niveauvurderingen skaber dermed et samspil med det civile uddannelsessystem, og det kan blive mere tydeligt for civile uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere, hvilke kompetencer sergenterne har efter en uddannelse på sergentskolen.

 

Derfor kan niveauvurderingen medvirke til at minimere dobbeltuddannelse, både inden for det faglige område og niveau. Det kommer til at gavne de nuværende og kommende sergentelever, da sergenterne får flere uddannelsesmæssige muligheder, hvis de på et tidspunkt vælger at videreuddanne sig udenfor Forsvaret.

 

I forbindelse med niveauvurderingen af de grundlæggende sergentuddannelser i Hæren og Søværnet sagde Henrik Ryberg, chef for Forsvarsakademiet således:

 

”Jeg er rigtig glad for, at der nu bliver sat endnu mere fokus på sergenternes uddannelsesmæssige kompetencer, og at det bliver mere tydeligt for civile uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere, hvad sergenterne har med i rygsækken efter en uddannelse på sergentskolen. Som sergent får man især erfaring med at lede soldater i en operativ sammenhæng, og det er enormt positivt, at uddannelserne får den synlige anerkendelse, som de fortjener,” siger Henrik Ryberg.

 

Niveauvurderingen er imidlertid ikke en offentlig anerkendelse på linje med akkreditering, hvilket betyder, at niveauvurderingen ikke er gradsgivende, giver retskrav på optagelse eller automatisk er meritgivende.