Chef for Hærens Sergentskole oberstløjtnant Henrik Kolding Kristensen og Chef for Forsvarsakademiet Kontreadmiral Henrik Ryberg.

Foto: Hærens Sergentskole

Det var chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg, som tirsdag den 3. november officielt overdrog kommandoen over Hærens Sergentskole til oberstløjtnant Henrik Kolding Kristensen.

 

Henrik Kolding Kristensen kommer fra en stilling som chef for 2. Kapacitetsafdeling. Skolechefen kan se frem til en spændende tid med justering af Den Grundlæggende Sergentuddannelse, organisationstilpasning og fortsættelsen af implementeringen af Den Militære Akademiuddannelse for mellemledere.

 

I regi af Forsvarets nye uddannelsesstrategi skal skolens uddannelser udvikles i takt med Forsvarsakademiets røde tråde og visioner for de strukturbestemte uddannelser, der skal være i overensstemmelse med nutiden, Forsvarets og aftagernes behov, herunder livslang læring og læring igennem hele karrieren.

 

Karriere

Henrik Kolding Kristensen startede sin militære karriere sidst i firserne som sergent og senere som løjtnant før udnævnelsen til premierløjtnant 1993. Tjenesten har budt på mange forskellige stillinger og opgaver. Alt fra panseringeniørdelingsfører, kampvognsdelingsfører og rekognosceringsofficer til diverse sagsbehandlerstillinger og chefstillinger på forskellige niveauer.

 

Henrik Kolding Kristensen blev udnævnt til oberstløjtnant i 2016 ved daværende Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, hvor han var chef for Panserafdelingen, indtil Hærens Kamp- og Ildstøttecenter blev nedlagt og overgik til Danske Artilleriregiment. Sluttelig har han været udsendt af flere omgange til Bosnien og Irak og er desforuden Ridder af Dannebrogordenen.