Deltagere på kursus på Master i Militære Studier i samtale.

Foto: Forsvarsakademiet

MMS forbereder de studerende til stillinger på højeste ledelsesniveau samt efterfølgende chefniveau og lægger særligt vægt på at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske samt ledelses- og styringsmæssige problemstillinger.  

 

MMS udbydes som et samlet uddannelsesforløb, der giver titlen ”Master i Militære Studier”, samt endvidere som et enkeltmodulsforløb (dele af uddannelsen), som er det nødvendige militære supplement, hvis du har en civil master- eller kandidatuddannelse og ønsker at kvalificere dig til en stilling som officer på højeste funktionsniveau eller lignende civil stilling inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.  

 

Operations- og Føringsuddannelsen

Officerer i Hæren og Hærhjemmeværnet kan desuden søge optagelse på OFU med henblik på optag 2021. Formålet med OFU er at give officerer i Hæren og Hærhjemmeværnet de uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne bestride landmilitære stillinger i operative nationale og multinationale stabe på brigade-, divisions-, korps- og Land Component-niveau.    

 

Du kan læse mere om uddannelserne samt søge om optagelse her

Har du spørgsmål til MMS eller OFU?

Du er velkommen til at kontakte studieleder orlogskaptajn Claus Rasmussen på telefon +45 72 81 70 62, eller studievejleder major Allan Therkelsen på telefon +45 72 81 70 61, hvis du har spørgsmål om MMS.  

Vil du vide mere om OFU kan du kontakte major Morten Johnsen på telefon +45 72 81 74 37 / mobil: +45 22 32 08 02.