Deltagere på kursus på Master i Militære Studier i samtale.

Foto: Forsvarsakademiet

Undersøgelsens tematik

Undersøgelsen af MMS gennemføres blandt alle tidligere MMS-dimittender samt deres nuværende chefer. Følgende hovedtemaer indgår i undersøgelsen:

 

  • Dimittendernes motivation for valg af uddannelse
  • Balancen mellem uddannelse, arbejde og privatliv
  • Tilfredshed med uddannelsens indhold og fleksibilitet
  • Uddannelsens relevans
  • Udbytte og anvendelse af uddannelsen

 

Undersøgelsens resultater

Behandling af den indsamlede data vil blive indledt i starten af næste år, og resultatet heraf ventes offentliggjort i andet kvartal 2021.

 

I forhold til undersøgelsens gennemførelse udtaler studiechef Palle Mørkøre:

”Resultaterne vil indgå i den fortsatte udvikling af MMS. Derfor er det vigtigt, at så mange respondenter som muligt besvarer spørgeskemaerne, således at behovet for eventuelle tilpasninger af uddannelsen hviler på et så solidt grundlag som overhovedet muligt”.

 

De øvrige dimittend- og aftagerundersøgelser

I starten af det nye år igangsætter Forsvarsakademiet også dimittend- og aftagerundersøgelser af officersuddannelsen for henholdsvis Søværnet og Flyvevåbnet. Disse undersøgelser forventes ligeledes offentliggjort i andet kvartal 2021.

Fakta

Undersøgelsen er udviklet i et samarbejde mellem bl.a. Forsvarsakademiet, Hærkommandoen, Søværnskommandoen og Flyverkommandoen.