Nyudnævnte løjtnanter fra Beredskabsstyrelsens Officersskole

Mandag den 7. december 2020 blev fire mestre fra Beredskabsstyrelsen udnævnt. Foto: Forsvarsakademiet

Akkrediteret uddannelse målrettet Beredskabsstyrelsens behov

Chef for Strategisk HR og Officersskolen i Beredskabsstyrelsen, Brigadechef Gaia Bissen Cassø, glæder sig over at den nye studieretning:

 

”Vi er glade for, at det er lykkedes Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Forsvarsakademiet at etablere en officersuddannelse, der er akkrediteret og på niveau med de tre værn i Forsvaret. Uddannelsen vil være med til at give et løft, både for Beredskabsstyrelsen kommende officerer og for vores samlede opgaveløsning fremover,” siger hun.

 

”Det betyder, at vi i fremtiden i højere grad kan medinddrage vores officerer til at udvikle og styrke Beredskabsstyrelsens fagområde yderligere og kvalificere ledelsen af store og komplekse indsatser. De værnepligtige og frivillige vil nyde godt af en mere professionsmålrettet ledelsesudøvelse og supervision i såvel undervisningen og den daglige tjeneste som under indsats,” afslutter Gaia Bissen Cassø.

 

Chef for Forsvarsakademiet, Henrik Ryberg, ser frem til det udvidede samarbejde med Beredskabsstyrelsen: ”Forsvarsakademiets opgave er at sørge for, at Forsvarets medarbejdere får de kompetencer, de skal bruge for at stå stærkt i Forsvarets opgaveløsning. Jeg glæder mig meget over, at vi nu også kan understøtte Beredskabsstyrelsen med deres vigtige opgaver, og jeg ser frem til at følge kadetterne gennem deres uddannelse.”

 

Den militære diplomuddannelse for Beredskabsstyrelsen er udviklet i et tæt samarbejde med Forsvarsakademiet og med baggrund i den nuværende studieordning. Uddannelsen er således udarbejdet i overensstemmelse med Kvalifikationsrammen for livslang læring, hvilket betyder, at den akkrediteres og godkendes som en uddannelse på niveau 6.

 

Gennemføres i samarbejde med Flyvevåbnets Officersskole

Den militære diplomuddannelse for Beredskabsstyrelsen gennemføres i samarbejde med og i regi af Flyvevåbnets Officersskole, hvor kadetterne gennemfører modulerne:

 

  • Grundlæggende militær ledelse
  • Danmark som strategisk aktør I
  • Danmark som strategisk aktør II
  • Luftmilitær ledelse
  • Afgangsprojekt

 

De operativt orienterede moduler gennemføres i samarbejde med Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet, hvor lærerene på Beredskabsstyrelsen er tilknyttet Center for Værnsfælles Operationer. Modulerne giver både et teoretisk og praktisk perspektiv og indeholder:

 

  • Rammesætning for officerens virke i Beredskabsstyrelsen
  • Krise- og operativ ledelse i Beredskabsstyrelsen
  • Beredskabsstyrelsen som international aktør

 

Om Beredskabsstyrelsens officersuddannelse

Beredskabsstyrelsen havde frem til 1999 sin egen officersuddannelse tilsvarende Forsvarets tre værn. I 2019 underskrev Forsvarsakademiet og Beredskabsstyrelsen en samarbejdsaftale der betød, at Beredskabsstyrelsen fik en ny officersskole den 1. januar 2020. Fire kadetter påbegyndte uddannelsen i 2020.

 

Læs mere om beredskabsstyrelsen officersuddannelse og om Beredskabsstyrelsen.