Repræsentanter fra Forsvarsakademiet og Beredskabsstyrelsen

Foto: Forsvarsakademiet

Siden efteråret 2018 har Forsvarsakademiet (FAK) og Beredskabsstyrelsen (BRS) arbejdet sammen for at styrke uddannelsen af Beredskabsstyrelsens uniformerede medarbejdere.

D. 20. december indgik de to parter en samarbejdsaftale, som skal bidrage til, at kompetenceniveauet for befalingsmænd og officerer i Beredskabsstyrelsen bliver løftet.

Gennem det løbende samarbejde har Beredskabsstyrelsen bidraget med en stærk faglig viden og kunnen, og Forsvarsakademiet har bidraget med ekspertisen til at udvikle uddannelserne.


Oprettelse af Beredskabsstyrelsens Sergentskole og Officersskole

Samarbejdsaftalen inkluderer tre uddannelser: Den Militære Diplomuddannelse (MDU), Master i Militære Studier (MMS) og Den Militære Akademiuddannelse (MAU), som er en uddannelse for befalingsmænd, der fungerer som mellemledere i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Første hold MAU-studerende forventes at starte august 2020.

Beredskabsstyrelsen vil – ligesom Forsvaret - benytte den Militære Akademiuddannelse som en videreuddannelse for mellemledergruppen, hvilket blandt andet betyder, at Beredskabsstyrelsen etablerer BRS Sergentskole fra det nye år, hvor også den grundlæggende sergentuddannelse forankres.

Samtidig etablerer Beredskabsstyrelsen også BRS Officersskole, og Beredskabsstyrelsens officerer har endvidere mulighed for at videreuddanne sig via Master i Militære Studier-uddannelsen.

Samarbejdsaftalen blev underskrevet af dekanen ved Forsvarsakademiet Peter Dahl Thruelsen og brigadechef ved Beredskabsstyrelsen Peter Riisberg Kragh. Til stede var også kontreadmiral og chefen for Forsvarsakademiet Henrik Ryberg, direktør for Beredskabsstyrelsen Henning Thiesen og sektionschef Gaia Bissen Cassø, fungerende chef for Beredskabsstyrelsens Officersskole.